NIC SIĘ NIE ZMIENI IN ENGLISH

Translation of Nic się nie zmieni in English

Results: 29, Time: 0.0825

Examples of using Nic się nie zmieni in a sentence and their translations

Jeśli będziemy rozmawiać o niczym, nic się nie zmieni. O niczym.
If we talk about nothing, nothing will change. About nothing.
Nic się nie zmieni.- Słuchaj,
Jeśli będziemy rozmawiali o niczym, nic się nie zmieni. O niczym.
If we talk about nothing, nothing will change. About nothing.
Poza tym nic się nie zmieni.
Jeśli będziemy rozmawiać o niczym, O niczym. nic się nie zmieni.
About nothing. If we talk about nothing, nothing will change.
I tak nic się nie zmieni.
It's not gonna… nothing's gonna change.
Nic się nie zmieni.
Nothing would change.
O niczym. Jeśli będziemy rozmawiać o niczym, nic się nie zmieni.
About nothing. If we talk about nothing, nothing will change.
Jeśli nic się nie zmieni, to w końcu mnie aresztują.
If things don't change, I'm bound to be arrested.
Więc nic się nie zmieni.
Then nothing's gonna change.
Nic się nie zmieni.
Poczekaj, proszę. Jeśli Benton będzie żył, nic się nie zmieni.
Just please, wait. If benton lives, nothing will change.
Mówię tylko, że nic się nie zmieni póki do niej nie zadzwonisz.
Until you call her. Look, I'm just saying nothing's gonna change.
Zabiją mnie. Nic się nie zmieni.
They would kill me. Nothing would change.
Nic się nie zmieni, póki będą tkwić w jednym gównianym miejscu.
Nothing's gonna change for these kids if they're stuck in the same shitty place.
Za 50 lat znów tu wróci i nic się nie zmieni.
In 50 years, it's back, and nothing has changed.
Że nic się nie zmieni.
That, uh, nothing would change.
I nic się nie zmieni.
And ain't nothing gonna change. Okay,
Co? Będziemy codziennie gadać, nic się nie zmieni?
We will talk every day, nothing will change. What?
My jesteśmy posłuszni. Jeśli mi nie pomożesz… nic się nie zmieni.
We obey. If you don't help me, nothing will change.
Nic się nie zmieni.
Not that it will make any difference.
Jak nie przeczytasz, nic się nie zmieni.
Then if you don't, nothing has changed.
Nawet jeżeli Katja dowie się o tym, nic się nie zmieni.
Even if Katja knew, nothing would change.
Boję się, nic się nie zmieni.
I'm scared nothing's gonna change.
Powiedziałeś, że nic się nie zmieni.
You said nothing would change.
Wszyscy jesteśmy zmęczeni, a jutro nic się nie zmieni. Claire.
We're all exhausted, and tomorrow won't be any different. Claire.
Mówię tylko, że nic się nie zmieni póki do niej nie zadzwonisz.
I'm just saying, nothing's gonna change until you call her.
Znowu. Nic się nie zmieni.
Again. Not that it will make any difference.
Nawet jeżeli Katja dowie się o tym, nic się nie zmieni.
Knew, nothing would change. You know what? Even if Katja.

Results: 29, Time: 0.0825

See also


nigdy się nie zmieni
will never change
wiatr się nie zmieni
the wind doesn't change
życie się nie zmieni
life doesn't change life's not gonna change life would stay the same lives wouldn't change
pogoda się nie zmieni
the weather's not gonna change weather don't turn weather for it
schemat się nie zmieni
the pattern stays the same
się szybko nie zmieni
not gonna change soon does not change quickly
odpowiedź się nie zmieni
response won't change answer won't change answer's not gonna change
się nie zmieni tylko dlatego
not gonna change just because not about to change just because
nic tego nigdy nie zmieni
nothing is ever gonna change
nic tego nie zmieni
nothing can change that
już się nie zmieni
would never change ever gonna change it's not changing anymore nothing's going to change 's not gonna change
ono nic nie zmieni
they wouldn't change anything it doesn't change
nic nie zmieni mojej
there is nothing you can do to change my nothing there will change my
raczej się nie zmieni
not likely to change

Word by word translation


nic
- nothing anything nothing… anything… I…
się
- yourself himself myself themselves itself
nie
- not no never
zmieni
- change turn alter will transform difference

Nic się nie zmieni in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More