NIC SIĘ NIE ZMIENI IN ENGLISH

Translation of Nic się nie zmieni in English

Results: 175, Time: 0.085

nothing changes not gonna change things don't change

Examples of using Nic się nie zmieni in a sentence and their translations

Umrzecie, jeśli nic się nie zmieni.
You will die if nothing changes.
Tu nic się nie zmieni.
It's not gonna change things.
I nic się nie zmieni.
And nothing changes.
Jeśli tam zostaniesz, nic się nie zmieni.
If you stay there, that's just not gonna change.
No zobacz, nic się nie zmieni jeśli go odeślemy.
Look, nothing changes if you send him away.
Jeśli nic się nie zmieni za niecałe sześć tygodni.
If nothing changes less than six weeks.
Jeśli nic się nie zmieni, ile ma czasu?
If nothing changes, how much time does he have?
Nic się nie zmieni, nawet jeśli przestanę.
Even if I stop nothing changes.
W Oakland nic się nie zmieni.
Nothing changes in Oakland.
Jeśli nic się nie zmieni.
If nothing changes.
Nic się nie zmieni, jeśli nic się nie zmienia.
Nothing changes if nothing changes.
Nic się nie zmieni, jeśli nie ma nadziei.
Nothing changes without hope.
Tu nic się nie zmieni.
Nothing changes here.
A teraz. Nawet jak dostanę tę pracę… nic się nie zmieni.
Now look… even if I do get this job, nothing changes.
nic się nie zmieni.">Możesz siedzieć cicho i w"Gorzkim Końcu" nic się nie zmieni.
You can stay quiet and nothing changes in the Bitter End.
Póki będą odrzucać prawdę, nic się nie zmieni.
As long as the NFL continues to deny the truth, nothing changes.
Mam nadzieję, że nic się nie zmieni.
I hope nothing changes.
Zabijemy, a wtedy oni zabiją naszych… nic się nie zmieni.
We kill and they kill us, nothing changes.
Jeśli nie uda mi się dotrzeć do Wyatt'a. Nic się nie zmieni.
If I can't get next to Wyatt, nothing changes.
Chcemy cię obserwować, upewnić się, że nic się nie zmieni.
We just want to keep an eye on you, make sure nothing changes.
Bo nic się nie zmieni.
It's not gonna change.
Nic się nie zmieni.
is not gonna change.">Tings" is not gonna change.
Jeśli nic się nie zmieni… na jutrzejszym przyjęciu będziemy podawać pizzę.
If nothing changes… tomorrow's banquet will be served by pizza delivery.
Jeżeli nic się nie zmieni.
If things didn't change.
Nic się nie zmieni między nami.
Nothing changed between us.
Inaczej nic się nie zmieni.
I have to, or else nothing's gonna change.
Nic się nie zmieni.
Nic się nie zmieni, póki ktoś silniejszy czegoś nie zrobi.
Nothing is gonna change unless someone, someone stronger, does something.
Nic się nie zmieni.
Nothin does chane.
Poza tym nic się nie zmieni.
Apart from that, it won't change a thing.

Results: 175, Time: 0.085

See also


świat się nie zmieni
the world won't change world isn't gonna change
schemat się nie zmieni
pattern stays the same
pogoda się nie zmieni
the weather don't turn weather's not gonna change
wiatr się nie zmieni
the wind does not change
życie się nie zmieni
life won't change life will be different lives wouldn't change
odpowiedź się nie zmieni
response won't change the answer is not gonna change
się szybko nie zmieni
's not gonna change soon does not change quickly
się nie zmieni tylko dlatego
's not gonna change just because not about to change just because
nic tego nigdy nie zmieni
nothing is ever gonna change that nothing will ever change
twoje życie się nie zmieni
your life will be different the life you have lived until now
nic tego nie zmieni
nothing's gonna change that
on się nie zmieni
he is not gonna change
ono nic nie zmieni
it doesn't change they wouldn't change anything
już się nie zmieni
would never change 's not gonna change nothing's going to change ever gonna change
raczej się nie zmieni
not likely to change

Word by word translation


nic
- anything nothing nothing… anything… I…
się
- yourself myself himself themselves herself
nie
- not no never
zmieni
- change turns alter amend will
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More