NIE JEST DOBRY IN ENGLISH

Translation of Nie jest dobry in English

Results: 1206, Time: 0.4007

is not a good is not a great is not the right is a bad is never a good not really a good not very good is not kind isn't a good wasn't a good isn't a great isn't the right

Examples of using Nie jest dobry in a sentence and their translations

To nie jest dobry pomysł.
That's not a great idea.
To nie jest dobry czas.
This is not the right time.
Sheldon, to nie jest dobry moment!
Sheldon, it's not a great time!
To nie jest dobry początek, prawda, szefie?
It's not a great start, huh, boss?
To nie jest dobry moment!
This is not the right time!
To nie jest dobry moment, dobra?
This is a bad time, okay?
To nie jest dobry moment żeby mnie okłamywać.
This is a bad time to start lying to me.
To nie jest dobry dzień na zwiedzanie giełdy.
It's not a great day for a tour of the exchange.
To nie jest dobry pomysł.
It's never a good idea.
To nie jest dobry sposób.
This is not the right way.
To nie jest dobry dzień, gdy aresztują kogoś z naszych.
It's never a good day when one of your own gets arrested.
To nie jest dobry moment.
Now's not really a good time.
To nie jest dobry moment.
This is… This is a bad time for.
To nie jest dobry pomysł.
It's not a great idea.
To nie jest dobry ruch dla każdego.
It is not the right move for everyone.
Teraz nie jest dobry moment.
Now's not really a good time.
Frank nie jest dobry w.
Frank's not very good at.
Jill, to nie jest dobry moment.
Jill, this is a bad time.
To nie jest dobry system, ale przynajmniej mamy system!
It's not a great system, but at least it's a system. Was!
Teraz nie jest dobry moment.
Now is not the right moment.
To nie jest dobry pomysł. Dzięki. Igranie z pogróżkami.
It's never a good idea to give in to threats. Thanks.
To nie jest dobry czas na to.
This is not the right time for this.
To nie jest dobry znak, jeśli ktoś zaczyna zdanie w ten sposób.
It's never a good sign when somebody starts a sentence with that.
Zastrzelę cię! To nie jest dobry pomysł przy tej prędkości!
That's not a great idea at this speed. I will shoot you!
Tata nie jest dobry w liczeniu.
Dad's not very good at accounting.
Ten kraj nie jest dobry dla najeźdźców.
This country is not kind to invaders.
Więc to chyba nie jest dobry moment, co?
So I guess this is a bad time, huh?
Wiesz, to nie jest dobry moment.
You know, now's not really a good time.
To nie jest dobry czas.
Uh… Now's not really a good time.
Dziś nie jest dobry dzień, by rzucić palenie.
Maybe today is a bad day to give up smoking.

Results: 1206, Time: 0.4007

Word by word translation


nie
- not no never
jest
- is 's are was
dobry
- good great dear right nice
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More