TĄ SAMĄ DROGĄ IN ENGLISH

Translation of Tą samą drogą in English

Results: 514, Time: 0.3257

same way same route same path same road in the same direction the same course
tak samoten sam sposóbpodobnie
w tym samym kierunkuw tę samą stronęw jednym kierunku
ten sam kurstą samą drogą

Examples of using Tą samą drogą in a sentence and their translations

Oboje kroczymy tą samą drogą!
We were both going the same way!
Chciał, żebym poszedł tą samą drogą, co Isiah.
Hejust wanted me to go the same route he took Isiah.
Chciał, żebym poszedł tą samą drogą, co Isiah.
He just wanted me to go the same route he took Isiah.
Żeby nie poszedł tą samą drogą, co ty.
So he wouldn't go down the same path as you.
Nie zamierzał iść tą samą drogą, co Tyberiusz.
He wasn't going to go down the same route as Tiberius.
Nawet szedłem tą samą drogą, co van Gogh na obrazie.
I even walked the same road as Van Gogh did in the painting.
Nie pozwolę, byś poszedł tą samą drogą, co on.
I will not let you go down the same path he did.
Nie jedziesz tą samą drogą co wcześniej.
You're not using the same road as you were before.
Wszystkie największe cywilizacje świata podążały tą samą drogą.
All the world's great civilizations have followed the same path.
Możemy jechać tą samą drogą znowu, ale cieszyć się tym.
We can go down the same road again, but enjoy it.
Dzisiaj, jak można przeczytać, ARRL również zdecydować się pójść tą samą drogą.
Today, as you read, ARRL also choose to follow the same path.
Pojechaliśmy tą samą drogą, co ciężarówka.
My taxi followed the same road the truck took.
Jedziemy dziś tą samą drogą.
We are taking the same road today.
Jadę tą samą drogą.
We're taking the same road.
Pewnego dnia i ja podążę tą samą drogą.
One of these days I will be going down the same road.
Co nowego chcesz zobaczyć, jadąc zawsze tą samą drogą?
What do you plan to see riding always the same road?
Ludzie zawsze podróżują tą samą drogą.
Men always travel the same road.
Wrócimy tą samą drogą?
We're taking the same way out,?
Jechałem tą samą drogą.
I was going down this very road.
Pójdziemy tą samą drogą.
We have trodden that same road.
Podążam tą samą drogą?
I'm going down the same way too?
Możemy iść tą samą drogą.
We can go down that same route.
Wracamy tą samą drogą.
We're gonna backtrack.
Podróżując wciąż tą samą drogą.
Traveling down that same road.
Do Nowego Jiczyna wracamy tą samą drogą ścieżką rowerową nr 502.
Return to Nový Jičín along the same route along cycle-route no. 502.
Polska mogła pójść tą samą drogą, co Ukraina i stać się demokracją oligarchiczną.
Poland could have taken the same path as Ukraine and become a oligarchic democracy.
Idą tą samą drogą, którą wiele lat wcześniej szli ich rodzice.
They take the same path their parents did many years ago.
Ty możesz pójść tą samą drogą, albo wybrać schronisko.
You can go down that same road, or you can walk into a no-contact shelter.
Chcesz iść tą samą drogą?
You want to walk that same road?
Twoja rodzina poszła tą samą drogą, przyjacielu.
Your family crossed this same line, friend.

Results: 514, Time: 0.3257

See also


pójść tą samą drogą
to go down the same road to follow the same path have taken the same path go the same way
iść tą samą drogą
to follow the same path we going to go down this same path go down that same route to walk that same road
wyszedł tą samą drogą
got out the same way he went out the same way exited the same way
wracać tą samą drogą
come back this same way backtrack
podążają tą samą drogą
are following a similar path follow the same path are following the same way
tą samą osobą
same person
tą samą kobietą
the same woman
tą samą sprawą
the same case
przez tą samą
by the same

Word by word translation


- this one that these those
samą
- same alone just itself
drogą
- way road path route expensive

S Synonyms of Tą samą drogą


tak samo
ten sam sposób
podobnie
identyczny sposób
jednakowy sposób

Tą samą drogą in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More