TĄ SAMĄ DROGĄ IN ENGLISH

Translation of Tą samą drogą in English

Results: 274, Time: 0.0754

same way same route same path same road

Examples of using Tą samą drogą in a sentence and their translations

Tą samą drogą, którą się tu dostał.
Same way he got in.
Miranda zmierza dokładnie tą samą drogą co Eve.
Miranda's following the exact same path that Eve did.
Cóż, komunikuje się z bratem i ojcem tą samą drogą.
Well, he's been communicating with the brother and dad same way,
Zawsze idzie tą samą drogą.
Same path every night.
Możesz wyjść tą samą drogą, którą tu weszłaś.
You can leave the same way you came in.
Wyjdziemy tą samą drogą co Deifob!
We will leave the same way Deiphobus came in!
Codzienne biegam tą samą drogą.
I run the same route every night.
Żeby nie poszedł tą samą drogą, co ty.
So he wouldn't go down the same path as you.
On idzie tą samą drogą.
He's gone the same way.
Musi wyjść tą samą drogą, którą wszedł.
He's gotta come out the same way he went in.
Tą samą drogą, którą wyjdę.
The same way I am going to get out.
Wydostał się tą samą drogą.
Got out the same way.
Wrócił tą samą drogą.
Came back the same way.
Poszedłbym tą samą drogą i moje ucho wewnętrzne powiedziałoby.
I would walk the same route and my inner ear would go.
Poszła tą samą drogą, co Eliot i Parker.
She took the same route Eliot and Parker took.
Szedłem tą samą drogą i wiesz, zgubiłem się?
I was the same way and you know how I lost it?
Tą samą drogą którą wiem, że nie związałeś szeryfa.
The same way I know you didn't tie up the sheriff.
Tą samą drogą, którą z tobą wyjdziemy.
The same way we are getting you out.
Zróbmy to tą samą drogą.
Let's do it the same way.
Tą samą drogą jak wszedłeś.
The same way you came in.
I wracaj tą samą drogą, co zawsze.
And you use the same route we always use home.
Tą samą drogą dostałaś się do Carnegie Hall, Detektywie.
The same way you get to Carnegie Hall, detective.
Zawsze zmierzasz tą samą drogą?
You always run the same route?
Syrranici podążają tą samą drogą, szukając oświecenia.
Syrrannites follow the same path today, seeking enlightenment.
Możemy jechać tą samą drogą znowu, ale cieszyć się tym.
We can go down the same road again, but enjoy it.
Wyjdziemy tą samą drogą, którą tu przyszedłeś.
We will go out the same way you came in.
Tą samą drogą, którą przyszliśmy.
The same way we came in.
Kroczyliśmy tą samą drogą.
We followed the same route.
Ty i Sara wychodzicie tą samą drogą, którą weszliście.
You and Sara exit the same way you came in.
Pewnego dnia i ja podążę tą samą drogą.
One of these days I will be going down the same road.

Results: 274, Time: 0.0754

See also


dokładnie tą samą drogą
exact same way the exact same path
pójść tą samą drogą
to go down the same road take that road yourself follow the same path
wyszedł tą samą drogą
went out the same way got out the same way
iść tą samą drogą
to walk that same road go down that same route
wracać tą samą drogą
backtrack come back this same way
podążają tą samą drogą
follow the same path are following a similar path
taką samą drogą
the same tracks
tą samą drogą co ja
the same way as me
złą drogą
wrong way

Word by word translation


- this that one these those
samą
- alone just same itself
drogą
- way road route path expensive

S Synonyms of "tą samą drogą"


tak samo
ten sam sposób
podobnie
jednakowy sposób
tej samej trasie
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More