TO TWOJA CÓRKA IN ENGLISH

Translation of To twoja córka in English

Results: 248, Time: 0.1348

Examples of using To twoja córka in a sentence and their translations

Właśnie, to twoja córka, a ja jestem pomiędzy wami.
Yeah, she's your daughter, but I'm in the middle.
To twoja córka!
To twoja córka i nie wiesz, gdzie jest?
She's your daughter. You don't know where she is?
To twoja córka, ale jest demonem!
She's your child, but she's a demon!
A ponieważ to twoja córka, postanowiliśmy sprawdzić.
Since, uh, she's your daughter, Ah. we thought we would check with you.
To twoja córka? Hej. Mamo!
This your girl?- Hey. Mama!
To nie wiesz, czy to twoja córka. Zaraz, po pierwsze.
First of all, you don't know it's your kid.- Okay,
Ale to twoja córka.
But she's your child.
Jezu. To twoja córka.
Jesus. She's your daughter.
To twoja córka? Hej. Mamo.
This your girl? Mama! Hey.
NIe zgadzasz się, bo wiesz, że to twoja córka!
You won't have it'cause you know it's your kid!
To twoja córka. I co z tego?
She's your child. Whatever?
To twoja córka Estelle, czyż nie?
She is your daughter Estelle, is she not?
To twoja córka? Hej. Mamo?
Hey. Mama!- Oh, this your girl?
To twoja córka, a to trwa za długo.
She's your daughter and this has gone on long enough.
To twoja córka.
She is your daughter.
Kim, czy to twoja córka?
Kim, is this your girl?
To twoja córka?
Is she your daughter?
To twoja córka, Jim.
She's your daughter, Jim.
To twoja córka, a ja staram się tylko.
She is your daughter and all I'm trying to do is.
A ponieważ to twoja córka, postanowiliśmy sprawdzić.
She's your daughter, we thought we would check with you. Since,
To twoja córka? Mała, dla której gotów jesteś umrzeć.
Is she your daughter? The little girl you're ready to die for.
Szukam jej. To twoja córka?
I'm looking for her. Is she your daughter?
Talia, to twoja córka.
Talia, she is your daughter.
To twoja córka, jestem w to wplątany.
She's your daughter, but I'm in the middle.
W końcu to twoja córka.
She is your daughter, after all.
Mój Boże.- To twoja córka?
My, God.- Is she your daughter?
Ale po tym co widziałem jestem pewien ,że to twoja córka.
But from what I have seen, I'm sure she's your daughter.
To twoja córka, Seth.
She is your daughter, Seth.
To nie jakaś tam dziewczyna, to twoja córka.
She's not just some girl, she's your daughter.

Results: 248, Time: 0.1348

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More