Z NIM POGADAĆ IN ENGLISH

Translation of Z nim pogadać in English

Results: 1251, Time: 0.1834

Examples of using Z nim pogadać in a sentence and their translations

Muszę z nim pogadać.
I have got to speak to him.
Mogę z nim pogadać?
Can I have a word with him?
Muszę z nim pogadać.
I want to speak to him.
Muszę z nim pogadać.
I need to speak to him.
Mogę z nim pogadać, jak chcesz.
I could have a word with him if you want.
Chciałem tylko chwilkę z nim pogadać.
Just want a quick conversation with him.
Mogę z nim pogadać, jak chcesz. Janet.
Janet. I could have a word with him if you want.
Czy mogę spróbować z nim pogadać?
Do you mind if I try talking to him?
Że Moey, Sam Morris i wujek Louie chcieli z nim pogadać.
That moey and sam and morris and uncle louie wanted a conversation with him.
Chcemy z nim pogadać o interesach.
Carlos and I want to speak to him about business.
Powinnam z nim pogadać.
I should try talking to him.
Poszedłem z nim pogadać.
I went by and talked to him.
Chcę z nim pogadać.
I want to speak to him.
Muszę z nim pogadać.- Dziękuję.
I need to speak to him.- Thank you.
Muszę z nim pogadać.
I should have talked to him.
Najpierw spróbuję z nim pogadać.
Let me try talking to him first.
Nie miałem możliwości, żeby z nim pogadać.
I couldn't possibly have talked to him.
Próbowałem z nim pogadać, ale jest naprawdę zdenerwowany.
I tried talking to him, but he's really upset.
Musisz z nim pogadać.
You need to speak to him.
Spróbuję z nim pogadać.
I could try talking to him.
Chcesz z nim pogadać?
You want to speak to him?
Pomyślałem, że chcesz z nim pogadać. Żyje?
I thought you wanted to speak to him. Still alive?
Daj mi z nim pogadać.
Let me try talking to him.
Spróbuję z nim pogadać.
I will try talking to him.
Pomyślałem, że chcesz z nim pogadać. Żyje?
Still alive? I thought you wanted to speak to him?
Muszę z nim pogadać.- Dziękuję.
Thank you. I need to speak to him.
Spróbuj z nim pogadać.
Try talking to him.
Ian proszę, musisz z nim pogadać.
Lan, please, you gotta to speak to him.
Nie zaszkodzi z nim pogadać.
It doesn't hurt, talking to him.
A potem chciała z nim pogadać.
And then she just asked to speak to him alone.

Results: 1251, Time: 0.1834

See also


idź z nim pogadać
go talk to him
mam z nim pogadać
get him to talk am i supposed to talk to him to have a chat with him should i talk to him
z nim chwilę pogadać
talk to him for a few seconds talk to him a little while give us a second talk to him for a minute
chcecie z nim pogadać
wanna talk to him
spróbuję z nim pogadać
try to talk to him i could try talking to him i will try talking to him
spróbuj z nim pogadać
try and get him to talk
z nim najpierw pogadać
talk to him first
zamierzam z nim pogadać
i'm gonna talk to him i'm going to talk to him
pogadać z nim osobiście
to talk to him face to face like to talk to him myself
jutro z nim pogadać
to talk to him tomorrow
szanse z nim pogadać
a chance to talk to him
sam z nim pogadać
talk to him yourself to talk to him alone
czas z nim pogadać
it's time we talk to him time to talk to him

Word by word translation


nim
- him it he them him…
pogadać
- to talk to talk to chat to speak to talking to

Z nim pogadać in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Polish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Polish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More