ÄR ALDRIG FÖR UPPTAGEN IN ENGLISH

What does är aldrig för upptagen mean in Swedish

Results: 10219, Time: 0.0886

är aldrig för
's never too (98) are never too (12) 's not too (3) am never too (3)

Examples of using Är Aldrig För Upptagen in a sentence and their translations

Man är aldrig för upptagen för bunky.
He don't care. You're never too busy for bunky.
Jag är aldrig för upptagen för mamma.
Never too busy to see my mama.
Jag är aldrig för upptagen för dig.
Uh, I'm never busy for you.
Men man är aldrig för upptagen för att jobba med sig själv.
But you can never be too busy to work on yourself. i know it's hard.

Och hur farlig situation han än är i, är han aldrig för upptagen för att kunna hjälpa en autobot-kamrat i trångmål.
And no matter how dangerous the situation he's in, he's never too busy to lend a helping shovel to a fellow autobot.
Vi är aldrig för upptagna för medborgare av republiken.
We are never too busy for the citizens of the republic.
Och de är aldrig för upptagna för att prata med en.
And they are never ever too busy to talk to you.
Ett litet hörn av världen där alla känner alla och folket är aldrig för upptagna för att säga hej.
A little corner of the world where everyone knows everyone else and people are never too busy to stop and say howdy.
Aldrig för upptagen för god.
Well, never too busy for god.
Vem skriver aldrig, ringer aldrig för att han är för upptagen med att bli jagad av californias flickor.
Who never writes, never calls because he's too busy being chased by the california girls.
på att new york sover för new york sover aldrig. new york är för upptagen med att leva livet så som det borde levas.
NOT because new york is sleeping, because new york never sleeps. new york is too busy living life as it should be lived. new york
Ben Edge: jag hade aldrig någon tid att lära mig om sverige, eftersom jag var för upptagen med att vara ute på beachen på vintern.
Ben Edge: i never had time to learn about sweden, because I'm usually too busy hanging out on the beach in the winter.
Ben Edge: jag hade aldrig någon tid att lära mig om sverige, eftersom jag var för upptagen med att vara ute på beachen på vintern. Aahhh! jag älskar varmt väder, gör inte ni?
Ben Edge: i never had time to learn about sweden, because I'm usually too busy hanging out on the beach in the winter. Ahhh! i love warm weather, don't you?
Jag är för upptagen.
I'm too busy with this company.
Jag är för upptagen.
I'm too busy, all right?
Du är aldrig speciellt upptagen.
It's just... You're never particularly busy.
Nyligen jag är för upptagen.
Jag är för upptagen.
No, too busy of a day for me.
Jag är för upptagen för det.
I'm too busy to change my life.
Jag är för upptagen för det.
I'm too busy to lecture.
Jag är alldeles för upptagen.
I'm far too busy.
Jag är aldrig upptagen.
I'm not doing anything.
Jag är alldeles för upptagen.
I have got way too many things to do.
Jag älskar den här tiden på året, perfekt för att göra krukor som dess inte för varmt och torrt, men inte så kallt att krukor aldrig torka ut! jag är upptagen med att göra slut nu för min kommande våren
I love this time of year, perfect for making pots as its not too hot and dry but not so cold that pots never dry out! I'm busy making stock now for my forthcoming spring open studios, a
Parkering är på idrottsplatser som aldrig är upptagna på kvällen, med undantag för skytte musik paraden.
Parking is on the sports fields that are never occupied the evening, except for the shooting music parade.
Parkering är på idrottsplatser som aldrig är upptagna på kvällen, med undantag för skytte musik paraden.(Parkeringsplats, även för övernattning).
Parking is on the sports fields that are never occupied the evening, except for the shooting music parade.(Overnight parking lot).
Övergav vägar övergav vägar tillfälligt stunder resa med drevet jag ser övergav vägar; växa för gräs i knäckte sprickor, trees som för tätt växer till trottoaren, skräp som ligger var det aldrig kunde vara på en upptagen väg.
Abandoned roads abandoned roads occasionally while traveling by train i see abandoned roads; grass growing in cracked crevices, trees growing too close to the pavement, debris lying where it never could be on a busy road.
Därför, fotboll aldrig ordentligt anammat tanken på konkurrens på hög nivå matcher på konstgjord[…] continue reading→ posted in fotboll grass, blogg _ Tagged fotboll grass blogg reserv stadion med artificiell grass lämplig för hosting spel i winter posted on januari 7, 2011januari 14, 2019 by ARTURF 07 jan även ryssland har firat segern i loppet för att vara värd för 2018 fotbolls-vm, dess fotboll samfundet har varit upptagen argumentera över dramatiska förändringar i nationella mästerskapet format.
Therefore, football never thoroughly embraced the thought of high-level competition matches on artificial[…] continue reading → Posted in football grass, blog _ Tagged football grass blog reserve stadiums with artificial grass suitable for hosting games in winter posted on january 7, 2011january 14, 2019 by ARTURF 07 jan while russia has been celebrating victory in the race to host the 2018 football world cup, its football community has been busy arguing over dramatic changes to the national championship's format.
Utredarna aldrig tänkte titta där eftersom de var för upptagna endast titta i green river-området.
Investigators never thought to look there because they were too busy only looking in the green river area.
Jag har accepterat att jag aldrig kommer att bli en brad pitt eller andrés segovia, men jag är inte speciellt besvärad av det; jag är alldeles för upptagen med att vara vad jag är.
I have accepted that i will never be a brad pitt or andres segovia, but I'm not really bothered by that; I'm too busy being what i am.

Results: 10219, Time: 0.0886

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är aldrig för upptagen" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More