ÄR ALLTSÅ ATT DU IN ENGLISH

What does är alltså att du mean in Swedish

Results: 644, Time: 0.063

is that (12) is therefore that (4) is thus to (5) then is that (3)

du
you (1815428) ya (449)

Examples of using Är Alltså Att Du in a sentence and their translations

Ditt alibi är alltså att du var hemma och tog bilder för att kunna utöva utpressning?
So you're saying your alibi is that you were home, taking blackmail shots of one of your neighbors?
Kontentan av alla dessa sifferexercis är alltså att du har mycket att tjäna på att höja kolhalten i jorden om din jord inte är allt för finkornig.
The gist of all these figures drill is that you have much to gain by increasing the carbon content of the soil if your soil is not too fine.
Du erkänner alltså att du är vakthund?
But that's not my call. so you admit it. You're a guard dog.
Du tror alltså att du är en riktigt stor man?
You understand? wow, so... you must think you're a real big man?

Min plan är alltså att du står bakom mig.
As i was saying, that's my plan.
Du vet alltså att det är ett brott?
You also know that is a crime?
Det är alltså sant att du inte dricker längre?
So it's true? you quit drinking?
Du vet att du älskar henne alltså är det din sak.
You know that you love her, so it is your matter.
Du är alltså lättad över att jag har det värre du?
So you're just relieved that I'm in even more deep shit than you are?
Då stämmer det alltså att du är gift?
It's true then. you are married.
Du säger alltså att du inte är gravid?
Are you saying you're not pregnant?
Menar du alltså att du inte är helt nöjd med arrangemanget?
Are you saying that you're not entirely happy about this?
Så du säger alltså att du är mindre man än honom?
So, you're telling me you're not the man he is?
Anledningen till att du är här och träffar mig är alltså att ditt förstånd är i farozonen?
Now, i would venture to guess the reason you're here seeing me... your shit may be gettin' lost.
Bra . Alltså, bra att du är här.
Good... that you're here, i mean.
Du är alltså här för att överlämna bevisen.
So you're here to turn over the evidence.
Du tror alltså att den är förfalskad?
So you think someone who had access to your signature- forged this?
Du är alltså villig att omvärdera mina verk?
So you're saying you're willing to re-evaluate my oeuvre.
Det är alltså viktigt att du betalar så fort du kan!
It's important that you pay as soon as possible!
Du anser alltså att jag är skyldig till nåt.
It means that, for you, i have a fault to make me forgive.
Du är alltså inte här för att bjuda ut mig?
So you're not here to ask me out.
Du är alltså säker på att du vill att jag ska göra dokumentären?
Are you sure you want me to do this documentary?
Kontentan av alla dessa sifferexercis är alltså att du har mycket att tjäna på att höja kolhalten i jorden
The gist of all these figures drill is that you have much to gain by increasing the carbon content
Du menar alltså att du inte är intresserad av att bli filmstjärna.
Are you saying that you-- you just wouldn't be interested in being a movie star?
Du tycker alltså att jag är söt?
So you think I'm cute?
Säger du alltså att jag inte är kristen?
So you are saying I'm not a Christian?
Du menar alltså att quantagruppen är helt självförsörjande?
So you're saying that the quanta group is completely self-sufficient?
Du menar alltså att vi nästan är klara?
I guess that means you're in the home stretch?
Du erkänner alltså att det är en ockupation?
You admit that it is an occupation?
Du straffas alltså för att du är en bra kund.
You are actually punished for beeing a good customer.

Results: 644, Time: 0.063

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är alltså att du" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More