ÄR BÄTTRE ÄN ALLA ANDRA IN ENGLISH

What does är bättre än alla andra mean in Swedish

Results: 24, Time: 0.0435

Examples of using Är Bättre Än Alla Andra in a sentence and their translations

Ni tror att ni är bättre än alla andra.
Think you're better than everyone else.
Tror du att du är bättre än alla andra?
I don't see it that way. you think you're better than everyone else?
Eller folk som bara tycker att de är bättre än alla andra.
People who think only they are better than everyone else.
Ni mccoys, tror alltid att ni är bättre än alla andra.
You mccoys, always thinking you're better than everyone else.

Jag tror jag är bättre än alla andra för jag är 40.
I think i'm better than everyone else because i'm 40.
Han gjorde det för att han tror att han är bättre än alla andra.
He did it because he thinks he's better than everyone else.
En sorglig man, som tror att han är bättre än alla andra.
A sorry man who thinks he's better than everyone else.
Vårt utövningsfält är bättre än alla andra qigongövningsfält.
Our exercise sites are better than any other qigong exercise sites.
Du är bättre än alla andra.
You're better than everybody else.
Du är bättre än alla andra!
You're better than the others.
Sedan dess har du trott att du är bättre än alla andra.
From then on, you thought you were better than everybody else.
Harry, en del trollkarlar, som malfoys familj som tror att de är bättre än alla andra eftersom deras blod är rent.
See, the thing is, harry, there are some wizards, like the malfoy family who think they're better than everyone else because they're pure-blood.
Är det för att vi är bigots som tror att vi är bättre än alla andra?
Is it because we're bigots who think we're better than everybody else?
Jag gjorde den här moppen- för att den är bättre än alla andra moppar.
And i made this mop... because it is better than anything else out there.
JAG väljer inte dig för att du bestämmer dig för att upphöja dig och tro att du är bättre än alla andra.
I do not choose you because you decide to promote yourself and think your better than anyone else.
för att vi är bigots som tror att vi är bättre än alla andra? är det för att vi alla behöver någon form
like us? is it because we're bigots who think we're better than everybody else? is it because we all need some kind of
Vi kan inte alla vara bättre än alla andra.
We can't all be better than everyone else.
Som om du vore bättre än alla andra i Washington?
Like you're better than all the people in Washington?
Varför måste du vara bättre än alla andra?
Why do you have to be better than everyone else? because i am.
Och du sa att hon var den enda bruden för dig och att hon var bättre än alla andra brudar i världen.
And you told her that she was the only ho for you, and that she was better than all the other hos in the world.
Du hade tjocka glasögon och ärvda kläder. du hade alltid en bok i handen. som om du var bättre än alla andra.
Thick glasses, hand-me-down clothes, always with a book in your hand, like you was better than everybody else.
Det fanns några som stack ut lite extra och var bättre än alla andra.
There were some which really stood out to me and simply better than all the rest.
med ordförrådet, men ta vänligen ej för givet att jag därför skulle anse att ygyde vore bättre än alla andra konstruerade språk!
partly also with the dictionary, but please do not assume that i think that ygyde were better than all other constructed langauges!
för givet att jag därför skulle anse att ygyde vore bättre än alla andra konstruerade språk!Övriga konstruerade språkjag har tidigare nämnt språk som
please do not assume that i think that ygyde were better than all other constructed langauges!Other constructed languagesearlier in this text, i have

Results: 24, Time: 0.0435

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More