ÄR BRA EFTERSOM IN ENGLISH

What does är bra eftersom mean in Swedish

Results: 77, Time: 0.0503

is good because (18) is great because (9) are good because (7) is nice because (2)

Examples of using Är Bra Eftersom in a sentence and their translations

Egentligen tidningen är bra eftersom det innebär att det inte finns något behov av att.
Actually the newspaper is good because it means there is no need to.
Långfredagen är bra eftersom det är inte slutet på historien.
Good friday is good because it isn't the end of the story.
Detta är bra eftersom mantel är också ett tema för woocommerce faktum.
This is great because mantel is also a theme for woocommerce fact.
Utsikten är trevlig och ventilation är bra eftersom du kan.
The view is nice and ventilation is good because you can open.

Det är bra eftersom dropbox business erbjuder mer sekretess än en server.
It's nice because dropbox business offers more privacy than a server.
Den är bra eftersom livet uppstår ur döden kvinnan uppstår ur mannen.
It's good because life emerges out of death.
Det är bra eftersom du aldrig blir besviken, till skillnad från mig.
Well, that's good because you will never be disappointed.
Frukt är bra eftersom det innehåller kalium och pektin.
Fruits are good because they contain potassium and pectin.
Det är bra eftersom jag känner att det på ett konstigt sätt.
That's good because i do feel it in a strange way.
Det är bra eftersom det är något annat.
It's great because it's something different.
Det är bra eftersom jag är skyldig alla andra.
That's good because i owe everyone else.
Omlottkjolar är bra eftersom en storlek passar alla.
Wrap skirts are nice because they are one size fits all.
Nötter är bra eftersom de kan minska(low-density lipoprotein) kolesterol.
Nuts are beneficial because they can reduce(low-density lipoprotein) cholesterol.
Detta är bra eftersom sökrobotar kryper innehåll baserat på specifika sökord.
This is great since search engine spiders are crawling content based on specific search terms.
Ja, detta är bra eftersom ingen lera kommer att visas i poolen.
Yes, this is great as no mud will appear in the pool.
Ja, det här är bra eftersom ingen lera visas i poolen.
Yes, this is great as no mud will appear in the pool.
Det är bra eftersom jag är pianist.
It is good as i play the piano.
Det är inte bara george formby, vilket är bra eftersom, som ni vet, jag har alltid hatat honom.
It's not just george formby, which is good because, as you know, i always hated him.
VC är bra eftersom du inte behöver betala tillbaka, eftersom du redan ”betalas tillbaka” de riskkapitalister med lager aktier i ditt företag.
VC is great because you don't have to pay it back, because you already“paid back” the venture capitalists with stock shares of your company.
Du har tillgång till samma spel på din mobil, vilket är bra eftersom jag älskar att spela på pendeln min till jobbet.
You have access to the same games on your mobile, which is good because i love playing on the pendulum min to job.
Det är bra eftersom man breddar spännvidden genom att i afrika förankra det slags diskussioner som vi måste ha med zimbabwe.
This is good because it broadens out the scope by anchoring in africa the kind of discussion we have to go through with zimbabwe.
Nedladdning är bra eftersom det öppnar tillgång till en oändlig mängd musik.
Downloading is great because it opens up access to an infinite amount of music.
Enligt Willis: "det är bra eftersom dropbox erbjuder mer sekress än en server.
According to willis,"It's nice because dropbox offers more privacy than a server.
Oliver, det är bra eftersom det kommer att vara ensamt... utan mamma och felicity.
Oliver, that's good because it's gonna be lonely... without mom and felicity.
Detta är bra eftersom LCA behöver en kommersiell användning för att mer naturligt platsa bland näringslivets redskap.
This is good because the LCA requires a commercial use to be able to fit in more natural among the business tools.
Hur ser du på nedladdning, mp3 och sånt? -nedladdning är bra eftersom det öppnar tillgång till en oändlig mängd musik.
How do you see on downloading, mp3 and that stuff?-Downloading is great because it opens up access to an infinite amount of music.
Det är bra eftersom det betyder att man har mjukvara som är lättare att förstå, modifiera och underhålla.
It's good because it means software that is easy to understand, easy to modify and easy to maintain.
Eftersom vi är i kristus, du kan ta allt från oss, men vi är bra eftersom vi förankrade i kristus.
Because we're in christ, you can take everything from us, but we're good because we're anchored in christ.
Vilket är bra eftersom det gör så att spelarna kan koncentrera sig på kartan i stället för att fokusera på sina motståndare.
Which is great because it makes sure that the players can concentrate on the map rather than focusing on his opponents.
Skratt, mycket. och gosa också. cuddling är bra eftersom det låter din älskade en känsla i kroppen vad du säger i dina ord.
Laugh, a LOT. and cuddle too. cuddling is good because it lets your loved one feel in their body what you say in your words.

Results: 77, Time: 0.0503

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More