ÄR DET INGET IN ENGLISH

Translation of Är det inget in English

Results: 329, Time: 0.0415

Examples of using Är det inget in a sentence and their translations

Stuntet är det inget fel på.
It's not a problem with the stunt.
Ja, men kanske är det inget för dig.
Well, maybe it's not for you.
Tills vi hör från bankerna är det inget mer vi kan göra.
Until we hear from the banks there's nothing more we can do.
Kroppsligt är det inget fel på dig.
Physically, there's nothing wrong with you.
Ibland är det inget rötägg, utan nån med dåligt inflytande.
Sometimes it's not a bad seed. Just a bad influence.
Annars är det inget parti utan ett parlamentariskt kotteri, en klick karriärister.
Otherwise it is not a party but a parliamentary coterie, a clique of careerists.
Gudskelov är det inget allvarligt.
Thank God, it isn't serious at least.
Ibland... är det inget riktigt förräderi.
Sometimes... It is not a real betrayal.
Tyvärr är det inget som kan köpas eller stjälas.
Unfortunately, it's not something that you can buy or steal.
Mästaren: Naturligtvis är det inget fel med det.
Teacher: Of course there's nothing wrong with that.
är det inget slakteri längre.
So it's not a slaughterhouse anymore.
Är det inget jag kan göra?
Is there nothing I can do?
I så fall är det inget jag kan göra.
In that case, there's nothing I can do.
Om det inte företräder medborgarna är det inget parlament!
It is the representation of citizens or it is not a Parliament!
Det måste vara hårt annars är det inget straff.
It's gotta be hard or it isn't punishment.
Är det inget, du kan göra för mig?
There's nothing you can do for me?
Är det inget annat vi kan göra?
Is there nothing else we can do?
Vanligtvis är det inget problem.
Normally it's not a problem.
I stora allmänna lokaler eller på arbetsplatsen är det inget alternativ.
In large public facilities or at the workplace it is not an option.
Du får ju anstränga dig, annars är det inget roligt.
Make an effort, otherwise it isn't fun.
Är det inget annat du strider för?
Is there nothing else you fight for?
Enligt de senaste undersökningarna är det inget fel på dina ögon.
From the latest results, there's nothing wrong with your eyes.
Såklart är det inget UFO.
Of course it's not UFOs.
För mig är det inget problem.
Because it's not a problem for me.
Medicinskt och psykologiskt är det inget fel med att suga på tummen.
Medically, psychologically there's nothing really wrong with thumbsucking.
Är det inget datavirus?
It's not a computer virus?
Är det inget fel på er?
There's nothing wrong with you?
Om något kan säkra freden så är det inget besvär.
I assure you... if anything can help keep peace, it's not troubling.
Naturligtvis är det inget konstigt med det, jag har många beundrare.
Of course, there's nothing abnormal about that. I have many suitors.
Är det inget fel med att älska den du är.
There's nothing wrong with loving who you are.

Results: 329, Time: 0.0415

Word by word translation


det
- it it… it。

"Är det inget" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More