ÄR EN VACKER IN ENGLISH

Translation of Är en vacker in English

Results: 688, Time: 0.2078

Examples of using Är en vacker in a sentence and their translations

Han skulle säga att det är en vacker natt att begå ett brott.
He would say that it is a beautiful night to commit a crime.
Rinche, Margaret är en vacker kvinna.
Rinche, Margaret is a beautiful woman.
Sivas är en vacker traditionell by några km förbi Festos.
Sivas is a pretty, traditional village a few km past Festos.
Ditt utsvävande liv är en vacker bluff.
Your profligacy is a beautiful sham.
Fažana är en vacker fiskeby som ligger precis framför Brijuni öarna.
Fažana is a lovely fishing village situated right in front of the Brijuni islands.
Och hon är en vacker flicka.
And she is a lovely girl.
Döden är en vacker sak vacker vacker.
Death is a beautiful thing Beautiful beautiful.
Det är en vacker bostad.
Hmm, it's a nice place.
Det är en vacker bok, mitt i all sorg och förtvivlan.
It is a beautiful book, amidst all the sorrow and despair.
Detta är en vacker gammal gård.
This is a lovely old estate.
Det är en vacker sång.
It's a nice song.
Hon är en vacker, sörjande änka.
She's a gorgeous grieving widow.
Jag sa att det är en vacker natt.
I said it's a nice night for it.
Tvärs över gatan är en vacker park.
Over the road is a beautifully landscaped park.
Det är en vacker plats med vackra omgivningar.
It is a beautiful place with beautiful surroundings.
Det är en vacker ven.
Oh, it's a beautiful vein.
Djävulen är en vacker dam i en röd klänning.
The devil is a beautiful lady in a red dress.
Kulishov A-85 är en vacker flygmaskin.
The kulishov a-85 is a beautiful flying machine.
Du är en vacker, vacker bebis.
You are a beautiful, beautiful baby.
Det är en vacker teori, Jane.
It's a beautiful theory, Jane.
Jag är säker hon är en vacker ung kvinna.
I'm sure she's a lovely young woman.
Du är en vacker, intelligent kvinna.
You are a beautiful, intelligent woman.
Det är en vacker maskin, Pamela.
It's a beautiful machine, Pamela.
Helsingfors är en vacker stad, som man bör bese ofta.
Helsinki is a beautiful city, one that should be visited often.
Från en klippa, som stupar brant mot dalgången, är en vacker utsikt.
From a rock that is steeply steeped the valley, is a beautiful view.
Jag är en vacker dam Inga om, och eller kanske.
I'm a beautiful lady No ifs, ands or maybes.
Det är en vacker himmel, va?
It's a beautiful sky, huh?
Du är en vacker man, Malcolm.
Malcolm, you are a beautiful man.
Och det är en vacker morgon för er.
And it's a lovely morning for you.
Du är en vacker ung kvinna, som kom till skada.
You are a beautiful young woman who got hurt,

Results: 688, Time: 0.2078

Word by word translation


vacker
- beautiful pretty lovely gorgeous handsome

S Synonyms of "är en vacker"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More