ÄR GANSKA ENKELT IN ENGLISH

What does är ganska enkelt mean in Swedish

S Synonyms

Results: 139, Time: 0.0363

is quite simple (18) is pretty simple (15) is pretty straightforward (10) is rather simple (8) is quite easy (5)

Examples of using Är Ganska Enkelt in a sentence and their translations

Det är ganska enkelt, faktiskt.
It's quite simple, really.
Det är ganska enkelt: här är hur vi gjorde det.
It's pretty simple: here's how we did it.
Det är ganska enkelt, egentligen.
It's quite simple, really.
Och det är ganska enkelt.
And it's pretty simple.

Det är ganska enkelt.
Actually, it's quite simple.
DX. och detta är ganska enkelt.
Det är ganska enkelt.
Well, that's pretty easy.
Den är ganska enkelt.
It's pretty simple, really.
Installationen av ubuntu är ganska enkelt.
The installation of sabayon is pretty straightforward.
Det är ganska enkelt.
It's quite simple, actually.
Det är ganska enkelt.
See, it's quite simple.
Nu tror jag har vi en integrerad som är ganska enkelt att lösa.
Now i think we have an integral that is pretty straightforward to solve.
Det är ganska enkelt.
It's pretty simple, actually.
Förslaget är ganska enkelt upplagt.
The proposal is quite simply designed.
Det är ganska enkelt.
Well, that's quite simple.
Mitt svar är ganska enkelt: med käpp och morot.
My answer is quite simple: the carrot and the stick.
Det är ganska enkelt, för det var vad som beslutades.
It is quite simply because that was what was decided.
Det är ganska enkelt, är det inte?
That's pretty simple, isn't it?
Och förfarandet för att ta bort det är ganska enkelt.
And the procedure to remove it is pretty straightforward.
Jobbet är ganska enkelt.
The job is pretty simple, really.
Det är ganska enkelt: kosovo hör till serbien.
It is quite simple: kosovo belongs to serbia.
Det är ganska enkelt, mitch.
Well, it's pretty simple, mitch.
Det är ganska enkelt att ta hand om en banan vän.
Now, it's quite simple to deal with a banana fiend.
Det är ganska enkelt när du får kläm på det.
It's pretty simple once you get the hang of it.
Att spela spelet är ganska enkelt.
Playing this game is quite simple.
Nej, det är ganska enkelt.
No, it's pretty straightforward.
Det är ganska enkelt faktiskt.
Well, it's quite simple, really.
Det är ganska enkelt– det är inte magi.
That's pretty straightforward – it's not magic.
Principerna bakom solenergi är ganska enkelt.
The principles behind solar energy are pretty straightforward.
Det är ganska enkelt.
Oh, it's pretty simple.- Yeah?

Results: 139, Time: 0.0363

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

"Är ganska enkelt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More