ÄR INTE ETT ÄMNE IN ENGLISH

What does är inte ett ämne mean in Swedish

Results: 21, Time: 0.0427

is not a substance (15)

Examples of using Är Inte Ett Ämne in a sentence and their translations

Energi är inte ett ämne, men det är en kraft.
Energy is not a substance but it is a force.
Det här är inte ett ämne som kan debatteras med kort varsel.
This is not a subject that can be debated at short notice.
Utbildning inom molekylär biomimetik molekylär biomimetik är inte ett ämne utan många!
Education within molecular biomimetics molecular biomimetics is not one subject, but many!
Trichoderma atroviride stam SC1 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Trichoderma atroviride strain SC1 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.

Saccharomyces cerevisiae stam LAS02 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Saccharomyces cerevisiae strain LAS02 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Bacillus amyloliquefaciens stam FZB24 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Coniothyrium minitans stam CON/M/91-08 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Coniothyrium minitans strain CON/M/91-08 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Laminarin är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Laminarin is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Pasteuria nishizawae pn1 är inte ett ämne med farliga egenskaper och det uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Pasteuria nishizawae pn1 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Clonostachys rosea stam J1446 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Clonostachys rosea strain J1446 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Cerevisan är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Cerevisane is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Järn(III)fosfat är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Ferric phosphate is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Som en berömd fransk historiker kanske skulle ha sagt,: detta är inte ett ämne som man bör ta lätt på.
As a famous french historian might have commented,: this is not a subject which should be treated lightly.
Mild pepino mosaic virus isolate VX1 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Mild pepino mosaic virus isolate VX1 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Mild pepino mosaic virus isolate VC1 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Mild pepino mosaic virus isolate VC1 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Avfall enligt definitionen i europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG(2) är inte ett ämne, en beredning eller en vara i den mening som avses i artikel 3 i denna förordning.
Waste as defined in directive 2006/12/EC of the european parliament and of the council(2) is not a substance, preparation or article within the meaning of article 3 of this regulation.
direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall är inte ett ämne, en blandning eller en vara i den mening som
of the council of 5 april 2006 on waste is not a substance, mixture or article within the meaning of article 2 of this regulation.
Isaria fumosorosea stam apopka 97 är inte ett ämne med farliga egenskaper, och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Isaria fumosorosea strain apopka 97 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in annex II point 5 to regulation(EC) no 1107/2009.
Pepinomosaikvirus stam CH2 isolat 1906 är inte ett ämne med farliga egenskaper och uppfyller villkoren i punkt 5 i bilaga II till förordning(EG) nr 1107/2009.
Pepino mosaic virus strain CH2 isolate 1906 is not a substance of concern and fulfils the conditions set in point 5 of annex II to regulation(EC) no 1107/2009.
Icke-naturligt smittade myggor är inte ett ämne eller en blandning i den mening som avses i artikel 3.1 och 3.2 i
Non-naturally infected mosquitoes are not a substance or a mixture within the meaning of points 1 and 2 of article 3,
Slutligen, i fråga om fängelseförhållanden kan dessa naturligtvis förbättras i vissa fall, men detta är inte ett ämne som specifikt rör genomförandet av den europeiska arresteringsordern.
Finally, regarding prison conditions, these may, of course, be open to improvement in some cases, but this is not a topic which is specific to the implementation of the european arrest warrant.

Results: 21, Time: 0.0427

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är inte ett ämne" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More