ÄR INTE PÅ ETT BRA IN ENGLISH

What does är inte på ett bra mean in Swedish

Results: 8989, Time: 0.0609

är
is (1689592) are (774468) am (214231)

inte på ett bra
not in a good (16)

Examples of using Är Inte På Ett Bra in a sentence and their translations

Det är de säkert. Men den är inte på ett bra ställe.
They probably are, but benign or not, they're not in a good location.
Och det är inte på ett bra sätt.
Screwed and not in the good way.
Passa er, han är inte på ett bra humör.
Watch out. He's not in a good mood.
Din berättelse...- är otrolig och inte på ett bra sätt.
Your story, it... it is amazing. and in no good way.

Så det är drogrelaterat, men inte på ett bra sätt.
So i guess it is drug-trade related, but not in a good-guy way.
Men han är fixerad vid dig och inte på ett bra sätt.
But he is fixated on you and not in a good way.
Jag får en känsla av att det inte är på ett bra sätt.
I get the feeling it's not in a good way.
Det är viktigt att hon inte avslutar på ett bra sätt.
It's important that she not close well.
Trots det, än är amsterdam inte förlorat och jag hoppas på ett bra fördrag.
Nevertheless amsterdam is not lost and i am banking on a good treaty.
Att helt enkelt göra en symbolisk länk mellan de två är inte tillräckligt bra, eftersom dpkg inte hanterar det på ett bra sätt.
Simply symlinking the two isn't good enough, because dpkg won't deal with it well.
Ni är en del av den här staden, och inte alltid på ett bra sätt.
The newport family is part of the fabric of this town, and not always in a good way.
De är inte vad vi förväntade oss, på ett bra sätt.
Well, they're different than what we expect, in a good way.
Oktober är inte än på ett bra tag.
Well, October's some way off.
Ekvivalent ljudnivå är inte ett bra mått bullerstörning.
Equivalent sound level is not a good measure of noise disturbance.
Bombay är ett bra exempel att det inte fungerar.
Mumbai is a good example of how it does not work.
Det är ett bra jobb, men inte som teve.
Good for you, it's a good job, but it's not what you see on TV.
Det här är enligt min mening inte ett bra exempel ett effektivt arbete.
I am convinced that this is not a good example of how to carry out a task efficiently.
De nordiska elmarknaderna är ett bra exempel att marknaden inte kan lösa alla problem.
The nordic electricity markets are a good example of the market not being able to solve all the problems.
För mig, är det inte bra att stanna för länge på ett ställe.
For me, it is not wise to stay too long in one place.
Det är inte bra för nån att bli sedd på ett sånt här ställe.
I would dare say it wouldn't look good for anyone to be caught in a place like this.
Denna sak är ett bra exempel ett problem som inte kan lösas tillfredsställande på nationellt plan.
This matter is a good example of a problem that cannot be solved satisfactorily at the national level.
Inte den längsta vågen men definitivt ett bra val om svallvågorna är på uppgång.
Not the longest wave but definitely a great option if the swell is on the rise.
Det är inte mycket, men jag kan ge dig ett bra bud hyran.
It isn't much, but i can give you a good deal on the rent.
Ibland dagis är inte tillräckligt, här är ett bra spel för att fylla brist utbildning.
Sometimes kindergarten is not enough, here are a great game to fill the lack of training.
Det här är inte en bra början ett fruktsamt samarbete.
This isn't a very good beginning for a fruitful partnership.
Vi är inte bra på att vara i ett förhållande.
We're not good at being friends, at being in a relationship.
Anlagda bränder är inte ett bra sätt att lösa problem på.
Look, i'm not saying arson's a good way to solve anything,
Han är inte bra på att ta ett nej som svar.
He's just not very good at taking no for an answer.
Varians är inte nödvändigtvis ett mått hur bra du spelar.
Variance is not necessarily a measure of how well you play.
Det är ett bra ställe att runka på när du inte är i närheten.
It's a great place to jerk off when you're not around. a few things.

Results: 8989, Time: 0.0609

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är inte på ett bra" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More