ÄR LÄTT ATT ARBETA IN ENGLISH

What does är lätt att arbeta mean in Swedish

Results: 30, Time: 0.0416

is easy to work (3)

Examples of using Är Lätt Att Arbeta in a sentence and their translations

Tror du att det är lätt att arbeta för japanerna?
Do you think it's easy working for the Japanese?
Och det är lätt att arbeta med lätt design.
And it's easy to operate with lightweight design.
TEKNOCLEAR AQUA 1331 är lätt att arbeta med och kan användas med alla vanliga typer av applicering.
TEKNOCLEAR AQUA 1331 is easy to work with and can be applied with all spraying methods.
Produkten passar också utmärkt till träslag som ek, meranti eller iroko. TEKNOCLEAR AQUA 1331 är lätt att arbeta med och kan användas med alla vanliga typer av applicering.
The product is also ideally suited to woods such as oak and meranti. TEKNOCLEAR AQUA 1331 is easy to work with and can be applied with all spraying methods.

För pilen hela anledningen vi plocka dessa strålar och dessa riktningar är de är lätt att arbeta med.
For the whole arrow, the reason we're picking these rays and these directions is they're easy to work with.
Dp-paste är pionjären av diamantprodukter– en blandning av diamanter i ett mjukt vax vilken är lätt att arbeta in i duken.
Dp-paste is the pioneer of diamond products- a mixture of diamonds in a soft wax which is easily worked into the cloth.
Det treåriga europeiska forskningsprojektet Wood2New har just avslutats. Forskarna i projektet konstaterar att arbeta med, är förnybart och att det finns tillgängligt i stora mängder.
The three-year research project Wood2New has high strength relative to its weight, is easy to work with, is a renewable resource, and is available in large quantities.
TEKNOFLOOR 400F fungerar också bra med naturlig sand och en mindre andel grov sand, så den är lätt att arbeta med, "förklarar jukka.
TEKNOFLOOR 400F also works well with natural sand. epoxy is good because it works even with sand. this sand mixture has mainly fine sand and only a bit of coarse sand, so it's easy to work with," jukka explains.
TEKNOFLOOR 400F fungerar också bra med naturlig sand och en mindre andel grov sand, så den är lätt att arbeta med, "förklarar jukka.
TEKNOFLOOR 400F also works well with natural sand. epoxy is good because it works even with sand. this sand mixture has mainly fine sand and only a bit of coarse sand, so it's easy to work with," jukka explains.
Skuggorna är lätta att arbeta med och kan byggas upp, beroende på det önskade resultatet.
The shadows are easy to work with and can be constructed, depending on the desired result.
Våra affiliate program är lättare att arbeta med(komma igång på mindre än 10 minuter genom att följa instruktionerna nedan).
Our affiliate programs are easier to work with(get set up in less than 10 minutes by following the instructions below).
Det kommer inte alltid att vara lätt att arbeta med dessa två olika strategier samtidigt, men det är nödvändigt att finna en avvägning mellan dem.
It will not always be easy to work with these two different approaches in tandem, but a balance needs to be struck.
Våra affiliate-program är lättare att arbeta med(få ställa upp i mindre än 10 minuter genom att följa instruktionerna nedan).
Our affiliate programs are easier to work with(get set up in less than 10 minutes by following the instructions below).
de måste givetvis klara av de belastningar som golvet kommer att utsättas för och de måste vara lätta att arbeta med.
work that has to be done.The products must naturally withstand the loads that the floor will be exposed to and they must be easy to work with.
Enkomponenta alkydmaterial har ett flertal fördelar: de är lätta att arbeta med, de behöver inte blandas med härdare, och det är orsaken till att det är omöjligt att begå misstag.
One-component alkyd materials have several advantages: they are easy to work with as there is no need for the hardener, therefor not risk for mixing errors.
Trä är ett naturligt material. det är lätt att arbeta med och det är hållbart.
Wood is a natural, easy to work with and durable material.
Hårdhet: europeisk lönn är ett lätt och tåligt träslag som är lätt att arbeta med.
Hardness: european maple is a light and resilient wood that is easy to work.
Det blockfria täckskiktet är lätt att arbeta med och ger en jämn yta av hög kvalitet.
The block-resistant topcoat is easy to work and achieves a high-quality, smooth surface.
Jag medger att det finns stunder, korta, sällsynta stunder, då jag inte är lätt att arbeta med.
Yeah, i get that there are moments, small moments, infrequent moments, where I'm not the easiest guy to work with,
Pudret är lätt att arbeta med och smälter fint in i huden, om du önskar mer intensitet så arbeta i lätta lager tills du uppnått önskad effekt.
It's super easy to work with and blends in perfectly on your skin, if you would like more intensity work in layers until desired effect is achieved.
Difficult dara är lätt att arbeta med och ger inte upp sitt membran utankamp! shuji solid grid är en överbeskyddande karaktär som vill ha membranet för sig själv.Filtertrattarna finns där för att
are supposed to be there to help, however, dara is not easy to work with and won't give up her membrane without a
Jag låtsas inte vara lätt att arbeta för.
I do not pretend to be an easy woman to work for.
Teflon-beläggningen ger hårrullarna en yta som är lätt att arbeta med, vaxkärnan i rullarna håller värmen och ger därför ett längre hållbart resultat.
Teflon coated in a velvety surface which is easy to grip, they have a wax core which retains the heat and helps to set the curls faster for a longer lasting result.
En annan stor fördel är att anpassningsmöjligheterna är stora, det är lätt att arbeta med sökmotorn, man kan enkelt göra olika kategorier, filtrera och avgränsa.
It is easy to work with the search engine and you can easily create different categories, as well as filter and define.
Vi har inte valt ut de sex staterna utifrån var det är lättast att arbeta, utan utifrån var behovet är störst.
We have chosen the six states not on the basis of where it is easiest to work, but where need is greatest.
vatten och näringsämnen eftersom den har rätt mängd humus, tar emot syre bra och är lätt att arbeta med.
water and nutrients with its high proportion of humus, is porous to oxygen, and is easy to break up.
Att sen alla i vårt team tycker att produkterna fungerar bra och är lätta att arbeta med, är så klart också väldigt viktigt" här i norden, speciellt då i sverige och norge är målningen relativt omfattande inom vattenkraftsindustrin.
The fact that everyone in our team also agrees that the products are highly effective and are easy to work with is clearly also very important.
Det har inte varit lätt att arbeta fram föreliggande förslag.
It has not been easy to come forward with this proposal.
Ger ditt hår omedelbar textur samtidigt som den ger volym samt att den är lätt att arbeta med.
It gives your hair immediate texture while it provides volume an it's also easy to handle.
Ger ditt hår omedelbar textur samtidigt som den ger volym samt att den är lätt att arbeta med. läs mer här.
It gives your hair immediate texture while it provides volume an it's also easy to handle. read more here.

Results: 30, Time: 0.0416

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Är lätt att arbeta" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More