ÄR MER ÄN IN ENGLISH

Translation of Är mer än in English

Results: 2625, Time: 0.2052

is more than is greater than is better than are more than am more than

Examples of using Är mer än in a sentence and their translations

Helheten är mer än summan av delarna.
The whole is greater than the sum of its parts.
Han är mer än så.
He's better than that.
Hon är mer än söt.
She's better than nice.
Jag är mer än glad att se er, Sir Henry.
I am more than glad to see you, Sir Henry.
Det är mer än en möjlighet.
I think it's better than a possibility.
Boris är mer än en vän, jag är hans livsguru.
BORIS IS MORE THAN A FRIEND TO ME. I'm HIS LIFE GURU.
Yaquimexare är mer än halvapache.
YAQUI-MEX IS MORE THAN HALFWAY APACHE.
Det är mer än nog.
That should be more than enough time.
Det är mer än 6 miljoner ungdomar.
That is, more than 6 million young people.
Jag är mer än okej.
I'm better than okay.
Jag tror det är mer än så.
My gut says it was more than that.
Bäst att det är mer än du.
Well, it better be more than you.
Det här är mer än du behöver för att hjälpa din dotter.
There should be more than enough here to help your daughter.
Enstaka flytande öar är mer än hundra meter långa.
One straight shelled species was more than fifteen feet long.
Våra kvinnor är mer än nog för Harold.
OUR WOMEN ARE MORE THAN A MATCH FOR HARALD.
Jag är mer än så.
I am better than that.
De är mer än vad man ser.
They were more than meets the eye.
Ja, vi är mer än bara vänner.
Right, we're better than friends.
Ja, men det är mer än kroppar, Richie.
Yeah, but it was more than a body, Richie.
Avskrivning av utlandsskulder, som redan är mer än betalda.
Cancellation of foreign debt, which has already been more than paid;
Men faktum är att våra genom är mer än 99 procent lika.
But the fact is our genomes are greater than 99 percent similar.
Nick Vera och Charlies relation var och är mer än en yrkesrelation.
Nick Vera and Charlie's relationship was, and is, more than just professional.
Ett lyckat anfall är mer än vi klarar av.
A successful attack of any magnitude is beyond our capabilities.
Det är mer än första pressningen.
It will be more than we pressed in the first place.
Det är mer än teori.
It's more of a theory,
Det är mer än man kan säga om dr Flowers.
Which is a lot more than I can say for Dr. Flowers.
Men det här landet är mer än bara träd och floder.
But this country... mm. It's more than just trees and rivers.
Det är mer än jag betalade för hela bilen!
That's more I paid for the whole car!
Jag är mer än intresserad, sir.
I would be more than interested, sir.
Jag menar, jag är mer än raffinerad sort av människa.
I mean, I'm more of a refined kind of a human being.

Results: 2625, Time: 0.2052

Word by word translation


mer
- more else further greater anymore

Är mer än in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More