ATT KOMMA PÅ IN ENGLISH

Translation of Att komma på in English

Results: 184, Time: 0.1032

Examples of using Att komma på in a sentence and their translations

Att komma på nåt helt unikt som ni gjorde.
To come up with something totally original, the way you did.
Det gäller bara att komma på vilket rör var och en av oss ska ta.
I just need to figure out which duct each of us should take.
Jag hade inte visionen att komma på denna revolutionära idé.
I did not have the vision to come up with this revolutionary idea.
Tog det natten att komma på det?
Took you all night to come up with that?
Jag var tveksam att komma på kursen då jag skadat min menisk.
I was reluctant to come to the course as I have hurt the meniscus.
Du måste hjälpa mig att komma på vad vi ska göra.
Help me figure out what to do.
Därefter var det dags att komma på en figur för filmen.
Then it was time to come up with the character for the film.
En taxi helvete att komma på helgen.
A taxi's hell to get on the weekend.
Är du för berömd för att komma på ditt eget bröllop?
You are too famous not to come to your own-a wedding!
Han behövde bara tid för att komma på vem det var.
He just needed time to figure out who it was.
De tekniska överväganden som krävs för att komma på den datorrelaterade uppfinningen.
The need for technical considerations to arrive at the computer implemented invention as claimed.
Är Jag tycker att det är svårt att komma på bandwagons.
Am I find it difficult to get on bandwagons.
Kan jag få dem att komma på middag ikväll?
How about a spell to just get them to come to dinner tonight?
Jag har haft 20 år att komma på det perfekta tricket.
I have had 20 years to come up with the perfect trick.
Hjälp mig att komma på ett sätt att göra det permanent.
Help me figure out a way o make that permanent.
Det svåra är att komma på vad man ska bygga upp i stället.
What is hard is figuring out what to build in its place.
Jag är glad att du beslöt att komma på festen.
I'm really glad you decided to come to the party.
Det är genialiskt av Shakespeare att komma på att han dör.
It takes Shakespeare, a genius, to come up with"He dies.
Jag är här som väntar på att komma på denna båt.
I'm here waiting to get on this boat.
Det gäller bara att komma på vad som faktiskt funkar.
We just have to figure out what actually works.
Ditt jobb är att komma på en plan för presidenten.
Your job right now is to come up with a plan for the president.
Tricket är att komma på hur man hamnar på den vinnande sidan.
The trick is figuring out how to be on the winning side.
Det är så gulligt av dig att komma på vårt genrep.
This is so sweet of you to come to our rehearsal.
Jag behövde tid att komma på hur jag skulle lyckas.
I needed time to figure out how to pull it all off.
Jag kan inte tvinga någon att komma på våra konserter.
I can't force anyone to come to our shows.
Och dessvärre har vi inte tid att komma på nåt bättre.
And unfortunately we don't really have time to come up with anything better.
Det är samma sak som att komma på hur man ska kultivera väl.
It's the same as figuring out how to cultivate well.
Jag undrar om du har lust att komma på Roses studentfest?
I wonder if you would lie to come to Rose's graduation party?
Att komma på vad jag vill göra härnäst.
Figuring out what to do next.
Vi har inte haft nån tur än med att komma på hur vi kommer hem.
We haven't had any luck yet figuring out a way home.

Results: 184, Time: 0.1032

See also


att komma på hur
figure out how
att komma på nåt
to figure something out to come up with something
att komma på måndag
to come on monday
att komma på middag
to come to dinner
att komma på ett sätt
figure out a way find a way
att komma på den här
coming up with this
mig att komma på fötter
me get on my feet
att komma på bra idéer
to come up with good ideas come up with great ideas
att komma på vad
figuring out what
att komma på något
come up with something to think of something
för att komma på det
to figure that out
kommer att komma på något
are gonna come up with something will come up with something

Word by word translation


komma
- come get be will go

"Att komma på" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More