BERÄTTAR OM MATEN IN ENGLISH

What does berättar om maten mean in Swedish

Results: 39351, Time: 0.0452

Examples of using Berättar Om Maten in a sentence and their translations

De berättar om maten som de har.
They talk you through the food.
Ät med Hjärtat! jag berättar om den viktiga kopplingen mellan våra matval, vardagsmaten, samt vårt välbefinnande och högre medvetande.få kunskap om maten som kan öka ditt själsliga välmående. demonstrerar och bjuder på smakprover.
Eat with the Heart! i talk about the important link between our food choices, our everyday food, and our well-being and higher consciousness. learn about the foods that can increase your mental and spiritual well-being. free lecture at noon.
Jag tänkte berätta om maten.
I was gonna tell you about the food.
Var:luleå, A209 lägg till i min kalender Publicerad: 15 februari 2018 forskaren mats westerberg berättar om sin favoritbok "experience and education" av john dewey.
Where:Luleå add to my calendar Published: 15 february 2018 the researcher mats westerberg talks about his favorite book"Experience and Education" by john dewey.

Varför så många tv-program som berättar om vad vi äter och hur fel mat vi äter.
Why do so many TV programs that tell about what we eat and how we eat the wrong foods.
Vi står utanför butikerna där vi vet att polackerna handlar sin mat på lördagarna, vi berättar om deras rättigheter och ger dom våra mobilnummer.
We hang around outside the shops where we know the poles buy their food on saturdays, we tell them about their rights and give them our cell phone numbers.
Våra arkeologer förevisar bronsåldersodlingen och berättar om grödor och mat, offer och festligheter i samband med skörd i en svunnen tid- och
Our archaeologist shows bronze age cultivation and talks about crops and food, sacrifices and celebrations in connection with the harvest of a
En gård med lämningar från stenåldern. Nuvarande ägare mats och lena visar gärna runt och berättar om både stugan, gården och omgivningarna.
Current owner mats and lena are happy to show around and talk about both the Stone Age. Current owner Mats and Lena are happy to show around and talk about both the cottage, the farm and the surrounding area.
Nuvarande ägare mats och lena visar gärna runt och berättar om både stugan, gården och omgivningarna.
Current owner mats and lena are happy to show around and talk about both the cottage, the farm and the surrounding area.
Falkenbergs vision är att "vi växer för en hållbar framtid" och mari-louise wernerson berättar om de ekosatsningar som görs inom fyra områden: energi, transport, boende och mat.
Falkenberg's vision is to grow for a sustainable future, and ms wernerson explained about the eco initiatives being carried out within four areas: energy, transport, accommodation and food.
Fråga honom om maten.
Ask him what he did with the food.
Tyckte du om maten?
Do you like the food?
Tycker alla om maten?
Does everybody like the food?
Tyckte du om maten?
Did you like the food?
Foto: karl melander/länsstyrelsen i gotlands län domkyrkoprost mats hermansson berättar om visby domkyrka och de renoveringar som genomförts.
Photo: karl Melander/Gotland county council dean mats hermansson talks about visby cathedral and the renovations being carried out.
Ja. Jag har hand om maten.
Yeah, i will be handling the catering.
Ni får behålla maten om ni berättar var de andra är.
I will let you keep the food if you tell me where the others are.
Vi är inte intresserade av maten, berätta om tomaten.
Let's save the restaurant review, lady, just tell us about the tomato.
Och nu vill jag att du berättar allt du vet om italiensk mat.
Now i want you to tell me everything you know about italian food.
Reglerna gäller inte bara vad maten fårinnehålla, utan också vad etikettenmåste berätta om innehållet.
These rules not onlycover what these foods can contain, but what the label must say about theingredients.
Många saknar jobb och är berusade hela tiden och tycker att kvinnan ska ta hand om dem och ge dem mat, berättar edina lutufyo.
Many have no job and are drunk all the time and think that the woman should take care of them and give them food," says edina lutufyo.
Kontaktpersonerna ska ha särskilt fokus på sin fakultet, och vi för en löpande dialog med ledningarna om vad man kan göra, berättar mats reinhold på externa relationer.
The contacts should focus particularly on your faculty, and we are in constant dialogue with the faculty managements about what options are out there,” says mats reinhold at the external relations office.
Britt berättar mer om det på bkwine Magazine: "fransmännens gastronomiska måltid"– ett kulturarv amaroneresa, toscanas vin och mat, restauranger i dourodalen i portugal lite minnen från olika resmål i höstas kanske kan pigga upp i vintermörkret.
Britt explains more about it on bkwine Magazine:"Gastronomic meal of the French" – a cultural heritage. wine tour to amarone-land, wine and food of tuscany, restaurants in the douro valley in portugal a few memories from some travel destinations this autumn can perhaps brighten the dark winter days?
Han läste en bok om befolkningsutvecklingen, där det berättades att en befolkning ökar om det inte finns några hinder men att de slutar öka när maten inte räcker för alla, då är det bara de starkaste som överlever.
He read a book about demographics, where it was said that a population increase if there are no obstacles but they stop increasing when the food is not enough for everyone, then it is only the strongest who survive.
har makten att stoppa detta tragiska slöseri med resurser om vi betraktar det som socialt oacceptabelt att slänga mat på en gigantisk skala, om vi protesterar, berättar för företag, berättar för regeringar att vi vill stoppa
the power to stop this tragic waste of resources if we regard it as socially unacceptable to waste food on a colossal scale, if we make noise about it, tell corporations about it, tell governments we want to see an end to food
På talax är det tradition att berätta om matens historia innan man äter.
On taiax, it's a tradition to share the history of a meal before you begin eating.
Om detta skall jag försöka berätta efter mitt besök på bruksmuseet under guidning av mats som kunnigt berättade om detta och mycket mer.
About this i will try to tell you after my visit at the factory museum with guiding from mats who told me about the production and much more.
Berättar du om din berättar jag om min.
If you tell me yours, i will tell you mine.
Jag berättar inte om inte du berättar.
I won't tell if you don't tell.
Berättar vad du vill ha dom tar upp maten till ditt rum gratis.
Tell them what food you want, they will bring the food to your room for free.

Results: 39351, Time: 0.0452

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Berättar om maten" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More