DÄR DU KOMMER IN ENGLISH

Translation of Där du kommer in English

Results: 447, Time: 0.0757

Examples of using Där du kommer in a sentence and their translations

Har ni alla tidsmaskiner där du kommer från?
Do you all have time machines where you come from? No,?
Är det där du kommer från?
Is that where you're from?
Kallas det hjälp, där du kommer ifrån?
Hey- That's what you call help where you come from?
Men det är där du kommer med 80% från.
But that's where you come up with the 80% from.
Det är där du kommer att arbeta i kväll.
This is where you're going to be working tonight.
Saknar du platsen där du kommer ifrån?
Do you miss where you're from?
Där du kommer ifrån kände jag min far?
Where you came from, did I know my father?
Vad kallar du där du kommer från?
What do you call it where you're from?
Har du familj där du kommer ifrån, Chow Ping?
You have people back where you come from, chow ping?
Jag frågar, eftersom det är där du kommer att tillbringa evigheten.
I ask, because it's where you're going to be spending eternity.
Det finns nog många Suresh där du kommer ifrån, som Smith och Anderson.
Probably lots of Sureshes where you're from. Like Smith or Anderson.
Dags att åka tillbaka till där du kommer ifrån.
Time for you to go back to where you came from.
Till jordens ändar, om det är där du kommer.
To the ends of the earth, if that's where you're going.
Jag trodde inte att det fanns känslor där du kommer från.
I thought where you come from they don't have emotions.
Genom det här diagrammet, du kan lära där du kommer att sitta.
Through this chart, you can learn where you are going to be seated.
Det är kanske så här man löser problem där du kommer ifrån.
Well, this may be the way you settle things where you come from.
Det är där du kommer att ligga.
I will just imagine where you're about to be.
Hur säger man "galen" där du kommer ifrån?
How you say"crazy" where you come from?
Är det där du kommer ifrån?
Is that where you're from?
Vadå- finns det inga horor där du kommer ifrån?
What? Don't they have hookers where you come from?
Gör män det där du kommer från?
Is that what men do where you're from?
Är det här bra där du kommer ifrån?
This constitutes good where you're from?
Du, Vern, är alla som du där du kommer ifrån?
Hey, Vern, is everybody like you where you come from?
Gör ni inte så där du kommer ifrån?
They don't high-five where you're from?
Det är säkert lätt där du kommer ifrån.
I'm sure that's dead easy where you come from.
Det är där du kommer ifrån.
That's where you're from.
Händer det ofta där du kommer ifrån?
Does that happen a lot where you're from?
Jag vet inte så mycket om där du kommer ifrån.
You know, I don't know that much about where you're from.
Är det så du lär eleverna där du kommer ifrån?
Is this how they teach archery where you're from?
Det finns väl inte många judar där du kommer ifrån?
Not a lot of Jewish people where you're from?

Results: 447, Time: 0.0757

Word by word translation


där
- where which in there wheres where…
kommer
- will comes are going gonna are

S Synonyms of Där du kommer


där du är
vart du är
varifrån du kommer
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More