DE GRÄVDE FRAM IN ENGLISH

What does de grävde fram mean in Swedish

S Synonyms

Results: 59456, Time: 0.0762

Examples of using De Grävde Fram in a sentence and their translations

Mamma var där när de grävde fram hans kropp.
Mom was there when they dug his body up.
De grävde fram en kula ur resterna av dehl.
They dug a slug out of the mess that was left of dehl.
Geväret i hans bil matchar kulan de grävde fram ur swanson.
Rifle from his trunk matches the bullet they dug out of swanson.
De grävde fram det ur arkivet en del av sparazza undersökningen.
They dug it up in archives as part of the sparazza investigation.

Tillsammans med det de grävde fram när de började gruvbrytningen igen förra månaden.
All but two of the chinese... were buried alive... along with whatever they dug up... when they started working the mine again last month.
De grävde fram ett dokument ur en killes arsle i går, överste.
They got a document out of a guy's ass yesterday, sir. What?
Jag har städat mitt hus, eller snarare mina tjänare om vi var tvungna att fly. och gissa vad de grävde fram?
I have been tidying up my house, or rather the servants have, in case we have to run like mice, and you will never guess what they have unearthed.
Var grävde de fram dig?
What rock did they find you under?
Under vilken sten grävde de fram henne?
I wonder what rock they found her under.
Jag grävde fram de här ur arkiven.
I dug these out of the files.
Sedan vi grävde fram de där två jaffa har vi inte hittat någonting.
Since we dug out those two jaffa we have found nothing.
Mina ingenjörer grävde fram den i norra ankaras bergsregioner medan de grävde efter koppar.
My engineers unearthed it in the mountain region north of ankara while excavating for copper.
Med deras avancerade tekniker kunde de bryta och gräva fram i jorden vad de ville och sedan transportera varorna på sina rymdskepp till de egna planeterna.
With their advanced technologies they would mine and excavate the earth and transport the supplies on their spaceships back to their own planet.
De gräver fram min man nu.
That's right. They're digging my husband out.
Först då får de grävas fram och återlämnas till mig.
Only then can they be dug free and returned to me.
De gräver fram skandaler om prominent folk och sprider det till journalister.
They dig up scandal about prominent people... and shovel it thin among columnists who give them space.
De kommer att gräva fram eiffeltornet-.
They gonna dig up the eiffel tower,
De kommer att gräva fram alltihop.
They will dig until the whole truth comes out.
De måste gräva fram ett längre fram.
They got to dig one out ahead.
Jag fick gräva fram dem ur förrådet, men de luktar okej.
ESTHER: had to dig them out of storage, but they smell all right.
De döda grävs fram fran ruinerna och i frankrike, väntar de tyska arméerna pa att de ska kapitulera.
The dead are being dug from the rubble and in france, the german armies wait for this country to surrender.
Jag får i uppdrag att rota i deras liv och ibland gräver jag fram sånt de inte vill att jag ska hitta.
Sometimes I get the job of rummaging though their lives. and then i dig up truths that they would rather i had not found.
En helt ny civilisation kommer att finnas här och de kommer att börja gräva de kommer att gräva fram pyramiderna.
And a whole new civilization is gonna rise from this one. and they gonna start digging, you know. they gonna dig up the pyramids over in egypt.
Hissen såg till att de hade syre nog för att hålla dem vid liv medan de grävdes fram.
With the protection of the elevator, they had access to enough oxygen to keep them alive while the rescue specialists dug them out.
De som före 1989 tog till orda här i detta parlament för att försvara kommunistdiktaturerna borde skämmas när deras ord grävs fram ur protokollen.
Those who, before 1989, spoke in this house in defence of the communist dictatorships must be ashamed when their words are dredged up from the minutes.
Jag får gräva fram dem.
I will have to dig them up.
Vill du gräva fram dem?
Want to dig'>emem?
Vi får gräva fram deras tillhörligheter så att de kan identifieras.
Can i have some? we will have to dig out their personal effects so we can id them.
Åtta män dog. De grävdes inte ens fram ur spillrorna.
They weren't even dug out of the rubble.
Det tog veckor att gräva fram dem.
It took weeks to dig them out.

Results: 59456, Time: 0.0762

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "de grävde fram"


"De grävde fram" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More