DE SENASTE TRENDERNA IN ENGLISH

What does de senaste trenderna mean in Swedish

S Synonyms

Results: 119, Time: 0.0452

the latest trends (76) the recent trends (10) the l (3)

Examples of using De Senaste Trenderna in a sentence and their translations

Nyrenoverade 54-rummet city hotel omfattar de senaste trenderna inom design och inredning.
The recently renovated 54-room city hotel incorporates the latest trends in design and decoration.
Vilka är de senaste trenderna inom tjänstehantering?
What are the latest trends in service management?
Hållbara investeringar är en av de senaste trenderna inom det globala hållbarhetsarbetet.
Sustainable investment is one of the latest trends in the global quest for sustainability.
och ett rimligt pris. Comair är ledande inom produktutveckling och bär de senaste trenderna och krav direkt i sina produkter.
The core values of Comair its innovation, quality and a fair price. Comair is a leader in product

Läs mer om de senaste trenderna för ekologiska viner i artikeln efterfrågan för ekologiska viner fortsätter att öka, liksom produktionen.
Read more about the recent trends for organic wines in our article demand for organic wine continues to grow, as does production.
Baserat på de senaste trenderna verkar europa 2020-målet beträffande utsläpp av växthusgaser inom räckhåll.
Based on the latest trends, the europe 2020 target related to greenhouse gas emissions seems within reach.
Här är några tankar om de senaste trenderna kopplat till detaljhandeln och konsumenternas förväntningar.
Here are some thoughts on the latest trends as they relate to retailer and shopper expectations.
Magical spin casino har kapitaliserat sig på de senaste trenderna av kasinotsajter till partner med flera olika erfarna mjukvaruleverantörer.
Magical spin casino has capitalized on the recent trends of casino sites to partner with several different experienced software providers.
Spinland casino har kapitaliserat sig på de senaste trenderna av kasinotsidor till partner med flera olika erfarna mjukvaruleverantörer.
Spinland casino has capitalized on the recent trends of casino sites to partner with several different experienced software providers.
Visar de senaste trenderna i näringslivet kläder kan ge mycket medvetenhet bland potentiella köpare.
Showcasing the latest trends in business clothing can bring lot awareness among prospective buyers.
De senaste trenderna för ekologiska viner i artikeln efterfrågan för ekologiska viner fortsätter att öka, liksom produktionen.
The three biggest producers of organic wines in our article demand for organic wine continues to grow, as does production.
En av de senaste trenderna inom delningsekonomin är att bjuda ut sin egen kompetens på nätet.
Sharing one's own expertise online is one of the latest trends in the sharing economy.
Bcasino har kapitaliserat sig på de senaste trenderna av kasinotsidor till partner med flera olika erfarna mjukvaruleverantörer.
Bcasino has capitalized on the recent trends of casino sites to partner with several different experienced software providers.
De senaste trenderna inom mat, dryck, musik och design återspeglas i våra lokaler och arrangemang.
Our venues and events reflect the latest trends within cuisine, beverage, music and design.
Vi använder musik, kändisar och drama och håller jämna steg med de senaste trenderna på sociala medier.
We use music, celebrities and drama and keep pace with the latest trends in social media.
Läs mer om de senaste trenderna för ekologiska viner i artikeln efterfrågan för ekologiska viner[…] continue reading svenska vinbutiker på internet: 34 vinhandlare!
Read more about the recent trends[…] continue reading independent swedish internet wine merchants – a new sales channel for producers?
De tre största producenterna av ekologiskt vin idag är spanien, italien och frankrike. läs mer om de senaste trenderna för ekologiska viner i artikeln efterfrågan för ekologiska viner[…].
The three biggest producers of organic wines are spain, italy and france. read more about the recent trends[…].
Anpassning av målen för finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete till de senaste trenderna inom eu:s utvecklingspolitik,
Brings the DCI objectives into line with the latest trends in EU development policy;
Alla våra produkter är av högsta kvalitet och återspeglar de senaste trenderna för strandmodet.
All our products are of the highest quality and reflect the latest trends in beach fashion.
Packbridges johan mårtensson och tony spodnjak var på plats och presenterade vår syn på de senaste trenderna inom förpackningsområdet.
Packbridge's johan mårtensson and tony spodnjak were there to present our views on the latest trends within the packaging field.
Denna charmiga, glada och energiska sammansättning matchar de senaste trenderna. läs mer här.
Creating this charming, joyful and energetic composition matches the latest trends. read more here.
Sist men inte minst, har internationella experter visat oss de senaste trenderna inom fährbranche.
Last but not least, international experts have shown us the latest trends in fährbranche.
Pitti immagine uomo är en modemässa helt tillägnad de senaste trenderna och innovationerna inom herrkläder.
Pitti immagine uomo is a fashion fair entirely dedicated to the latest trends and innovations in menswear.
För att fortsätta serva marknaden på bästa möjliga sätt, samt för att uppfylla de senaste trenderna och kraven.
To continue serving the market in the best way possible, and to meet the latest trends and demands.
Spirit Stores är en unik och sofistikerad butiksmiljö erbjuder spirit sina kunder de senaste trenderna från skandinaviska och internationella varumärken.
Spirit Stores is an inspiring setting for fashion. Spirit offers its customers the latest trends from scandinavian and international brands in a unique and sophisticated store environment.
B Den lätt böjda formen på röret ger RH-GM.handtaget är en modern och elegant design i perfekt harmoni med de senaste trenderna inom industridesign.
B handle a modern and refined design in perfect harmony with the tube provides RH-GM.B handle a modern and refined design in perfect harmony with the latest trends in industrial design.
Även om de senaste trenderna visar att eff-stödet till investeringar i vattenbruk har ökat har produktionen inom denna sektor stagnerat under det gångna decenniet.
Although recent trends show an increase in EFF support for investments in aquaculture, production has stagnated in the last decade.
Våra svarta bandeau badkläder är av högsta kvalitet, de speglar alltid de senaste trenderna i modet för strandkläder, är mycket slitstarka, perfekt utförda och vackert designade.
Our black bandeau swimwear is of a great quality, always reflects latest trends in beachwear fashion, is very durable, perfectly finished and beautifully designed.
Sammanslagning dessa data med SPCS kan hjälpa användare att få insikter om de senaste trenderna, och även hjälpa dem att skapa en korrekt prognos för framtiden.
Merging this data with quickbooks can help users gain insights about the past trends, and also help them to create an accurate forecast for the future.

Results: 119, Time: 0.0452

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"De senaste trenderna" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More