DET ÄR NÅGON IN ENGLISH

Translation of Det Är Någon in English

Results: 630, Time: 0.0303

Examples of using Det Är Någon in a sentence and their translations

Det är någon vid dörren, Sybil!
There's someone at the door, Sybil!
Det är någon i kyrkan som är gravid.
There's someone at the church who's pregnant.
Det är någon där ute.
There is someone out there. what are you doing?
Det är någon i mitt rum.
There's someone in the room.

Det är någon som prata med IA precis nu.
There is someone talking to IA right now.
Det är någon i byggnaden.
There's someone in the building.
Blair, det är någon här som vill tala med dig.
There is someone downstairs who wants to speak with you.
Om det är någon, jag menar.
If there is someone, i mean.
Det är någon du borde träffa.
There's someone you should meet.
Det är någon här som du måste ha missat.
There's someone here that you must have missed.
Tack, men det är någon jag måste uppfylla.
Thank you, but there is someone i must meet.
Ja, det är någon inuti dig.
Uh, yep, there is someone inside you.
Det är någon ni måste träffa.
There's someone you just have to meet.
Det är någon inne i huset.
There's someone in the house.
Det är någon som jag väntar på, herr blewett.
There is someone that i wait for, mr blewett.
Det är någon jag vill att du möter.
There's someone i want you to meet.
Det är någon som lyssnar.
There is someone who listens.
Det är någon vid fönstret!
There's someone at the window!
Det är någon annan i det rummet.
There is someone else in that room.
Det är någon vid dörren.
There's someone at the door.
Det är någon här på insidan.
There is someone here inside.
Det är någon därinne.
There is someone in there.
Det är någon här jag vill att du ska träffa.
There's someone i want you to meet.
Det är någon annan här som du ska hälsa på.
There is someone else you should say hello to.
Det är någon i huset!
There's someone in the house!
Det är någon vid dörren.
There's someone at the door.
Det är någon, jag måste hitta.
There's someone, i need to find.
Det är någon vid köksdörren.
There's someone at the kitchen door.
Det är någon tittar på dina fönster med kikare.
There's someone watching your windows with binoculars.
Det är någon där nere.
There's someone down there.

Results: 630, Time: 0.0303

Word by word translation


det
- it there – It • It … It
någon
- someone anyone somebody anybody ♪ Someone

"Det är någon" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More