DU KOM FRÅN IN ENGLISH

What does du kom från mean in Swedish

S Synonyms

Results: 53, Time: 0.1193

Examples of using Du Kom Från in a sentence and their translations

Du kom från miljoner.
You came from millions.
Jag trodde du kom från chicago.
I thought you were from chicago.
Var du kom från och vad du gjort.
He knew where you came from and what you did.
Du sa att du kom från kommandobryggan. -Jaha?
You said you came from the bridge.

Du sa att du kom från new jersey.
Honduras? you said you were from new jersey.
Tja monsieur du kom från gud i himlen.
Good monsieur... you come from god in heaven.
Jag trodde du kom från buffalo.
Toronto? i thought you were from buffalo.
Så du går tillbaka dit du kom från, va, kompis?
So you go back to wherever you came from, right, buddy?
Du kom från skyn.
You come from the sky.
Du kom från företag där forskning och kreativitet värderades högt.
You come from corporate cultures where research... really creative thinking... these are core values.
Du kom från ingenstans och du kommer att sluta där.
Bottom-feeder. You came from nothing, and you will wind up with nothing.
Jag trodde du kom från nån aids-byrå.
I thought you were from a celebrity aids notification board.
Vart sa du att du kom från?
Good. so where did you say you were from again?
Var sa du att du kom från?
Where would you say you were from again?
Du kom från framtiden och sa till dem att rädda hejarklackstjejen.
You came from the future and... told them to save the cheerleader.
Du kom från himlen, eller hur?
You came from the sky, right?
Du kom från en skithög.
You came from a shit heap.
Du kom från ingenting.
You came from nothing.
Jag såg att du kom från dallas.
Well, i seen you was from dallas.
Spegeln du kom från.
The mirror from whence you came,
Nej, du kom från en dröm.
Where you came from is the dream.
Du kom från en dal.
You came out of a valley.
Du kom från stranden, och bar på min kropp.
You were coming from the beach, carrying my body.
Vad sa ron dennis till dig när du kom från bilen?
Ayrton, what did he say ron dennis when you come down from the car?
Sidan du kom från innehöll inbäddad licensmetadata, inklusive hur skaparen vill bli omnämnd vid återanvändning.
The page you came from contained embedded licensing metadata, including how the creator wishes to be attributed for re-use.
Du är motbjudande, gå tillbaka från där du kom från ...och ge mig min fru tillbaka.
You are a repugnant human being and i need you to go back to wherever you came from and give me back my wife.
Mästaren: om du kom från fastlandskina är det mycket möjligt att du inte tilläts komma.
Teacher: if you came from mainland china, it is quite possible you weren't allowed to come.
Du kom från ingenstans och har jobbat hårt för att komma dit där du är.
You came from nothing... and you worked so hard to get where you are.

Results: 53, Time: 0.1193

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "du kom från"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More