EN KVINNA SOM SÖKER IN ENGLISH

What does en kvinna som söker mean in Swedish

S Synonyms

Results: 50990, Time: 0.0759

en kvinna som
a woman who (629) a lady who (7) a women who (4) a girl that (3)

Examples of using En Kvinna Som Söker in a sentence and their translations

Du kanske är en kvinna som söker sitt ord.
Maybe you're a woman in search of her word.
En kvinna som söker lägenhet är singel eller flyr en dålig relation.
If a lady's looking for her own place, she's either single or running away from a bad relationship.
Vi ger dig en offergåva, en kvinna som söker rättvisa för sig själv, för vårt folk.
We bring you an offering. A woman who desires justice for herself, for our tribe.
En kvinna som söker lyx och high end tillbehör kommer hitta henne perfekt match genom att söka de lovande samlingar av rolex damer klockor.
A woman seeking luxury and high end accessories will find her perfect match by searching the promising collections of rolex ladies watches.

Män söker världen över efter en kvinna som hon.
Men search the world over for a woman like her.
Vi söker en man och en kvinna som marskalkar vid utdelningsceremonin för millenniumpriset för teknologi i helsingfors den 7 maj.
We are looking for one man and one woman to serve as marshals at the millennium technology prize ceremonies on 7 may 2014.
Marskalkar vi söker en man och en kvinna som marskalkar vid utdelningsceremonin för millenniumpriset för teknologi i helsingfors den 7 maj.
Marshals we are looking for one man and one woman to serve as marshals at the millennium technology prize ceremonies on 7 may 2014.
Varför behandlas vi så här?”, undrar en kvinna som sökt om krisboende.
We are we treated like this?” wonders a woman who had requested for emergency accommodation.
En kvinna som söker runt på sjukhus och letar efter en doktor.
A woman who trolls hospitals looking to land themselves a doctor.
Hon är en ensam kvinna som söker sällskap.
This is a lonely woman looking for companionship.
Jag är bara en desperat kvinna som söker hjälp.
Listen, I'm just a desperate woman looking for help.
Är du en ung, frisk kvinna som söker möjligheten att balansera och utöka din familj med ett barn av ett visst kön?
Are you a young healthy woman looking for the opportunity to balance and enlarge your family with a child of a certain gender?
Först för det kallblodiga mordet på en kvinna som ägnat sitt privata och yrkesverksamma liv åt att försvara de mänskliga
First of all we are shocked by the cold-blooded murder of a woman who was personally and professionally devoted to the defence of
Det är en kvinna i telefonen som söker dig.
There's a woman on the phone for you.
Kalle söker nu en kvinna mellan 20 och 35 som är världsvan och vill dela sina motgångar med honom.
Donald is now looking for a woman between 20 and 35 who are urbane and want to share their misfortunes with him.
Efter genomgången passage till vuxenlivet tar en man eller en kvinna sina gåvor i full besittning och söker att bidra till det helas goda som en fullvärdig medlem av stammen.
Having completed the passage to adulthood, a man or woman takes full possession of his or her gifts and seeks to contribute to the good of all as a full member of the tribe.
Kännetecknet på en man eller kvinna som strävar efter att vara en god guds förvaltare är att de ständigt söker att bli undervisade.
The sign of a man or woman who is seeking to be a good steward of god is that they will continually seek to be taught.
Allt som pappa söker i en kvinna.
Everything dad looks for in a woman.
Polisen söker medpassageraren, en kvinna över 20 år som går under namnet ruth marx och är efterlyst för bilstöld.
Police are looking for the passenger a woman in her 20s, going under the name ruth marx and believed to be wanted on charges of car theft.
Polisen söker nu efter den oidentifierade kvinna som fångats på bild av en övervakningskamera.
Police are looking for a unidentified woman which was caught on the surveillance cameras.
Det saknar nämligen betydelse med avseende på utbetalningen av efterlevandepensionen om den som söker pensionen är en man eller en kvinna.
For the purpose of awarding the survivor's pension, it is irrelevant whether the claimant is a man or a woman.
Mina kolleger och jag söker en kvinna som kan ha varit här.
My associates and i seek a woman who may have entered your establishment, yes?
Jag söker en kvinna som kan ha kommit till er.
I'm looking for a lady that might have been brought in.
Jag söker en mobiltelefon som en kvinna stal från mig.
Afternoon. I'm looking for a cell phone that a woman stole from me.
Allt som innebär att någon kvinna söker en man som kan skryta med manlig fertilitet på högsta möjliga nivå.
All that means that any woman is in search of a man who can boast of the male fertility at the highest possible level.
Du kommer aldrig kändes mer som en kvinna än när du bär denna eleganta söker och funktionell väska.
You will have never felt more like a woman than when you are carrying this elegant looking and functional bag.
Ref 2362 2 lediga tjänster vi söker just nu: personlig assistent åt en ung kvinna, hudiksvall 2 lediga tjänster a-assistans leimir AB som arbetsplats(Inga omdömen) kategorier läs mer här kan du se ytterligare utvärderingar av arbetsplatsförhållandena.
Ref 2362 2 vacant positions currently, we are looking for: personlig assistent åt en ung kvinna, hudiksvall 2 vacant positions a-assistans leimir AB as a workplace(No ratings) categories read more here you can see further ratings of workplace conditions.
Lediga tjänster vi söker just nu: kvinna i skarpnäck söker en assistent på 75 % till sitt härliga gäng! 28 lediga tjänster ASSISTANS i BALANS i SVERIGE AB som arbetsplats(Inga omdömen) kategorier läs mer här kan du se ytterligare utvärderingar av arbetsplatsförhållandena.
Vacant positions currently, we are looking for: kvinna i skarpnäck söker en assistent på 75% till sitt härliga gäng! 28 vacant positions ASSISTANS i BALANS i SVERIGE AB as a workplace(No ratings) categories read more here you can see further ratings of workplace conditions.
Jag blev intresserad av att forska kring hur de kvinnor som sökte sig till den här typen av gruppverksamhet mådde, vad det var som gjorde att de ville delta i en grupp, hur de såg på sina liv och att sätta det i relation till vad de varit utsatta för som barn.
I became interested in researching into how the women who found their way to this type of group activity felt, what it was that led them to wanting to take part in a group, how they viewed their lives and placing it in relation to what they were exposed to as children.
Vi söker en man som jagade en kvinna i går kväll vid hyreshusen bakom dig.
We're looking for a man went after a woman last night at esplanda apartments.

Results: 50990, Time: 0.0759

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "en kvinna som söker"


"En kvinna som söker" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More