ETT NYTT PROJEKT IN ENGLISH

Translation of Ett nytt projekt in English

Results: 449, Time: 0.0408

Examples of using Ett nytt projekt in a sentence and their translations

Under 2002 godkändes endast ett nytt projekt inom transportsektorn.
During 2002 only one new project was adopted in the field of transport.
Fury startade i tysthet ett nytt projekt.
Fury's quietly started a new initiative.
Diebner har påbörjat ett nytt projekt med regeringens stöd.
Diebner started a new project with the government's support.
Skapa ett nytt projekt från en mall.
Generate a new project from a template.
Jag har ett nytt projekt.
I have a new project.
Han har ett nytt projekt.
He's got a new project.
Det var ett nytt projekt som skulle leda företaget till framtidens Volvobilar.
It was a new project that would lead the company into the future, Volvo Cars.
Nu behövde han ett nytt projekt.
Now he needed a new project.
Starta Final Cut Pro X och skapa ett nytt projekt.
Start Final Cut Pro X and create a new project.
JENNYFER: De ska förmodligen starta ett nytt projekt ihop.
JENNYFER: They are probably starting a new project together.
Vi ger namn och plats för ett nytt projekt, klicka Nästa.
We give the name and location of the new project, click Next.
Du kan även starta ett nytt projekt.
You can also start a new project.
Välj serveranslutning för ett nytt projekt.
Select server connection for a new project.
Jag har påbörjat ett nytt projekt.
I'm starting a new project.
Killar, vi har ett nytt projekt.
Fellas, we have got a new project.
Du verkar ha ett nytt projekt på gång.
Well, it looks like you got another project in mind.
Startade hösten 2011 och är ett nytt projekt där två generationer.
The duo started in fall 2011 and is a new project where two generations.
Regeringen åtar sig också att lansera ett nytt projekt för konkurrensfrämjande.
The government is also committed to launching a new programme on promoting competition.
Kontakta en organisation för att diskutera ett nytt projekt.
Contact an organisation to discuss starting a project.
För närvarande kan det ta 10 år för ett nytt projekt att gå igenom, påminner Rauhamäki.
At the moment, the lead time of new projects may be up to 10 years," Rauhamäki points out.
Nu är det dags igen, ett nytt projekt i Stockholm med start januari 2005.
Now it's time again, a new project in Stockholm starting January 2005.
Skapar ett nytt projekt. Du måste välja typ av projektljud- cd, data- dvd.
Creates a new project. You have to choose the project type Audio CD, Data DVD.
I ett nytt projekt ska Anna studera hur utrotningshotade fårraser kan bidra med genetisk
In a new project Anna will study how endangered sheep breeds can contribute with
Ett nytt projekt på konstgräs fotbollsplan, färdigställdes Military ekonomi College( Wuhan) för två månader sedan.
A new project of artificial grass football field was completed in Military Economy
I ett nytt projekt finansierat av European Research Council, ERC, ska hon studera en
In a new project financed by the European Research Council, ERC, she will study
att du låter din fantasi springa iväg med dig på ett nytt projekt.
that you let your imaginations run away with you on a new project.
I Niedersachsen kommer ett nytt projekt att utöka arbetet i ett tidigare LIFE-Naturprojekt, nämligen att köpa
In Lower Saxony, a new project will extend the work of a previous LIFE-Nature project to
Ett nytt projekt med ett språktåg från Aten till Bryssel håller nu på att förberedas.
A new project with a train travelling from Athens to Brussels is currently being prepared.
Det här är ett nytt projekt där vi använder internet för att människor ska kunna komma
This is an innovative project that takes advantage of the ability of the internet to
vattenvägen Seine-Scheldt har också accepterats som ett nytt projekt 30, eftersom det får stöd både i den gemensamma ståndpunkten och av Europaparlamentet.
The inland waterway project Seine-Scheldt is also accepted as a new project no 30, as it supported both by the Common Position and the Parliament.

Results: 449, Time: 0.0408

Word by word translation


nytt
- new again news fresh novel
projekt
- projects projekt project & project > project

"Ett nytt projekt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More