FÅ OSS NÄRA IN ENGLISH

What does få oss nära mean in Swedish

Results: 190149, Time: 0.1944

Examples of using Få Oss Nära in a sentence and their translations

Det borde få oss nära.
That should get us close.
Få oss nära och sen gör vi resten.
Just get us close, and we will do the rest.
Transportsystemet kan få oss nära men det kräver rymdpromenader.
Well, we can use the transporters to get us very close, but it will still require a space walk.
Niners är de enda som kan få oss nära marks så vi kan få bobby tillbaka.
Niners are the only ones that can get us close to marks so we can get bobby back.

Se till att få ossnära du kan.
Make sure you get us as close as you can!
Triangelmäta positionen.- hur nära kan du få oss?
How close can you get us?
Genom att hålla oss nära överjaget kan vi del av dess beskyddande, vägledande och hjälpande inflytande.
By keeping close to the overself he can gain its protective guiding or helpful influence.
Så vore det inte lämpligt om vi, eftersom vi redan befinner oss nära luftrummet, skulle rabatterade priser för att få tillgång till flyget och
Would it not be appropriate, given that we are already near the sky, for us to be eligible for discounted aeroplane tickets and for pensioners to be encouraged
Varenda liten sak få oss närmare florida.
Every little bit gets us closer to florida.
Kanske skapa några ledtrådar, få oss närmare djuret som gjorde detta.
Maybe generate some clues, get us closer to theanimal who did this.
Hur kan detta sätt få oss närmare ett fångande av kanin monst.
How is this sort of behavior going to get us any nearer to finding a rabbit-mon... ster?
För att få oss närmare utsläpps banor som ligger i linje med vår vetenskapliga kunskap, förhandlare i durban behöver avancera ansträngningarna för att få annex i-länder till en
To get us closer to emission trajectories that are in line with our scientific knowledge, negotiators in durban need to advance the efforts to commit annex i countries to a
Vi hamnar så nära att vi kan blod på oss.
We will be so close, we will get blood on us.
Om vi håller frobisher nära oss, kanske vi kan information som bevisar att han var inblandad i davids mord.
If we keep frobisher close to us, we may be able to get information that can help you prove he was involved in david's murder.
En möjlig förklaring är att när vi vistas stadsrummet håller vi vår blick nära oss och vi ges tillfällen att beskåda något bortom oss själva.
One possible explanation is that when we move in urban space we keep our gaze closer to us and we are given few opportunities to look at something beyond ourselves.
Fastän vi har många bröder och systrar i kristi kropp, är det bara några av oss som har nära personliga vänner.
Although we have many brothers and sisters in the body of christ, only a few of us have close personal friends.
PREDIKAREN 4:9-10afastän vi har många bröder och systrar i kristi kropp, är det bara några av oss som har nära personliga vänner.
ECCLESIASTES 4:9-10a although we have many brothers and sisters in the body of christ, only a few of us have close personal friends.
Som javier solana en gång sade, visserligen för många år sedan, är detta en front längs vilken vi kommer att kämpa ganska länge än, och den ligger i europa, helt nära oss.
As mr solana once said, though many years ago, this is a front with which we will have to deal for some time to come, and it is in europe, on our own doorstep.
Vi bör få nära nu.
We should be getting close now.
Kan vi få ett bord nära honom?
He does. could we have a table close to him?
Vi får hålla oss nära, finch.
We need to stay close. FINCH:.
Varje ny ledtråd får oss närmare svaret.
Every new clue gets us closer to the answer.
Han vill få oss att tro att han är nära på autistisk men hävdar samtidigt en empatirubbning.
He would like us to believe he places on the spectrum somewhere near Asperger's and autism.
Jag låter honom inte få komma nära oss.
No, no. I won't let him near us.
En av oss måste den här enheten nära en av säkerhetsvakternas tillträdeskort.
One of us needs to get this device close to the security guard's access card.
Kom riktigt nära dessa mäktiga djur och ett minnesvärt besök här hos oss.
Now you can get really close to these mighty animals and get a memory for life.
Det är viktigt för oss att jobba så nära branschen som möjligt för att få veta vad som är på gång, säger lina kåvestam.
It's important for us to work as closely with the industry as possible in order to know what's going on,” kåvestam says.
När vi är så här nära ska inte någon få stoppa oss.
When we're this close, i think it's fair to say, that persuading a glorified teller should be the least of our worries.
Så, kommissionär, kom äntligen med den där grönboken i nära samarbete med idrottsvärlden och låt oss sedan få till stånd ett strukturellt närmande och samarbete på idrottsområdet.
So, commissioner, use this green paper as an opportunity to consult the sporting world in detail, and let us develop a structural approach and closer cooperation in this field.
Det lokala– att få ut bilder på våra medarbetare och de skadeförebyggare som faktiskt jobbar här– är jätteviktigt för oss, för att få allt att kännas nära och personligt.
The local aspect, to display images of the co-workers who are actually working here, is really important for us in order to feel like a close and personal company.

Results: 190149, Time: 0.1944

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Få oss nära" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More