FÖR ETT BARN IN ENGLISH

Translation of För Ett Barn in English

S Synonyms

Results: 217, Time: 0.028

Examples of using För Ett Barn in a sentence and their translations

Det här jobbet ikväll är inte för ett barn men för min frus mamma.
This job tonight is not for a child but for my wife's mother.
För ett barn har fötts till världen.
For a child has been born into the world.
Det finns ingen plats för ett barn när som helst.
It's no place for a kid anytime.
Det är inte normalt för ett barn att fortsätta med sån här smörja.
It's not normal for a kid to carry on with this rubbish.
Om hatten är till för ett barn så är den klar.
If you're making a hat for a baby, it is done.
Men det hade katastrofala konsekvenser för ett barn som utvecklades i livmodern.
However, this effect would have catastrophic consequences for a baby developing in the womb.
Other sentence examples
Det är lätt för ett barn som har allt.
That's easy for a child who has everything.
Möjlighet för en enkel sovplats för ett barn i ett av de sovrummen.
Possibility of a simple bed for a child in one of the bedrooms.
Jag var inte redo för ett barn.
No way I was ready for a kid.
Han kunde bara använda burken för ett barn som aldrig växte.
He could only use the jar for a baby that never grew.
För ett barn, finns det fem procent rabatt.
For a child, there are five percent discount.
Det är ett ganska starkt lugnande medel för ett barn.
That's a pretty hard-core antidepressant for a kid that small.
Jag vet att du inte vill offra ditt liv för ett barn.
I know you don't wanna sacrifice your life for a kid.
Det är den tid det tar för ett barn att komma till världen.
It's the time that takes for a baby to be born into the world.
Den acceptabla åldern för ett barn att använda svärord är.
The acceptable age for a child to use profanity is.
Det finns inte plats för ett barn här.
I have to go. There's no room for a baby.
Det är ganska sent, om ni frågar mig, för ett barn.
It's pretty late, if you ask me, for a kid.
Det var en orealistisk miljö för ett barn att växa upp i.
It was an unrealistic environment for a child to grow up in.
Jag erbjuder ingen bra miljö för ett barn.
Being around me is no place for a kid.
Den är för stor för ett barn.
It's too big for a baby.
Han skulle vara så spännande för ett barn att vara med.
He would be so exciting for a child to be with.
Bra service och bra flygtider för ett barn.
Good service and good flying times for a baby.
Det är riskabelt att äta så där, speciellt för ett barn.
But it can be risky, feeding like that, especially for a kid.
Det räckte för dig och mig, men inte för ett barn.
It was good enough for you and me, but not for a child.
Ja, jag skulle ge vad som helst för ett barn.
Yeah, I would give anything for a baby.
Men det är för ett barn.
But it is for a child.
Familjen är obestridligen den bästa miljön för ett barn.
The family is indisputably the best environment for a child.
Jag älskar det här, men det är ingen plats för ett barn.
I love the road. No place for a baby.
De hade ingen användning för ett barn.
They had no use for a child.
Modern och fadern är de viktigaste människorna för ett barn.
Mother and father are the most important people for a child.

Results: 217, Time: 0.028

Word by word translation


barn
- children kids baby paediatric pregnant

S Synonyms of "för ett barn"


"För ett barn" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More