HAN HAR HÅLLIT MIG IN ENGLISH

Translation of Han har hållit mig in English

Results: 964, Time: 0.0316

Han har hållit
he's been he's kept he has been he held he has kept

Mig
me my

Examples of using Han har hållit mig in a sentence and their translations

He's been keeping me

Han har hållit mig fången.
He's been keeping me prisoner.
Han har hållit mig informerad om dina framsteg.
He's been keeping me informed of your progress.
Other sentence examples
Det är ytterst medvetet som jag har hållit mig till det som är det avgörande, nämligen att Europeiska unionen vill lägga maximal press på diktator Saddam Hussein för att få honom att följa Förenta nationernas resolution och de villkor han själv har gått med på.
I have very deliberately confined myself to the crux of the matter, namely that the EU wishes to put maximum pressure on the dictator, Saddam Hussein to get him to comply with the UN resolution and the conditions to which he himself has agreed.
Han har hållit mig fånge!
He's been holding me prisoner!
Han har hållit mig fången sen jag var barn.
He's kept me prisoner since I was a child.
Det positiva är att jag antar att han har hållit Jane vid liv.
The positive is that I would presume that he's kept Jane alive.
Jag har velat gå vidare med honom, men nåt har hållit mig tillbaka.
I have been wanting to move forward with him, but something's been holding me back.
Du har hållit ditt ord till mig, han känner säkert detsamma.
You have honored your word to me. No doubt, he will feel the same.
Det är därför han har hållt mig vid liv.
That's why he's kept me alive.
Han har hållit ett vakande öga över dig och mig.
He kept a close eye on you and me.
Jag har hållit ögonen på honom sen han var här på intervju för några år sen.
BUT I have BEEN KEEPING MY EYE ON HIM... SINCE HE CAME FOR A JOB INTERVIEW.
Denne man som arbetar så hårt för vår lycka som förföljt mig till Jordens ände och lovat mig ett liv av evig lycka. Han har hållit det löftet.
This man who pursued me to the ends of the Earth and promised me a life of eternal happiness, and he's kept that promise, O Lord, he has.
Jag har hållit honom för mig själv.
I have kept him for myself.
Jag har hållit honom åt er.
I have detained him.
Jag har hållit honom i superb kampform.
I have kept him in superb fighting conditions.
Han har hållit på så där ända sen min mamma.
He's been doing that ever since my mother.
Jag har hållit ditt namn hemligt. Han förväntar sig samma sak.
I kept your name secret, he would expect the same.
Han är för perfekt, så jag har hållit Zach på avstånd.
Because he's too perfect. I have kept Zach at arm's length.
Det gläder mig att han har hållit detta löfte och jag uppmanar kammarens ledamöter att rösta för resolutionen, och godkänna avtalet.
I am very pleased that he has delivered on this promise and I call upon Members of the House to vote favourably on the resolution, and to endorse the Agreement.
Jag har följt honom i månader Och jag vet att han håller något hemligt från mig.
I have been watching him for months and I know he's keeping something from me.
Var har han hållit hus i hela mitt liv? Visst?
Where's he been all my life, right?
Då svarade han: »Allt detta har jag hållit från min ungdom.».
And he said, All these things have I kept from my youth.
Då svarade han: »Allt detta har jag hållit från min ungdom.».
And he said, All these have I kept from my youth up.
Jag har talat med polischefen, och han håller med mig.
I have spoken to the Chief Inspector and he's with me on this one.
Då svarade han honom: »Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.».
And he answered and said unto him, Master, all these have I observed from my youth.
Då svarade han honom: "Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.
And he said unto him, Teacher, all these things have I observed from my youth.
Då svarade han honom: »Mästare, allt detta har jag hållit från min ungdom.».
And he answering said to him, Teacher, all these things have I kept from my youth.
Nu har jag hållit på i tre dygn med att sortera avfall för återvinning", sade han till mig i drömmen.
He was exhausted and covered in sweat.'I have been sorting waste for reuse for three days and three nights now,' he said in my dream.
Han hade hållit med mig!
If he were here, he would agree with me!
Han har bett mig att hålla ett öga på dig.
He's asked me to keep an eye on you.

Results: 964, Time: 0.0316

See also


du har hållit mig
som har hållit mig
that kept me that's been keeping me which has kept me
har hållit mig här
have kept me here have been holding me here has held me here
har hållit mig gömd
was in hiding have been hiding have kept myself hidden away
de har hållit mig
they have been holding me they have kept me they have been keeping me
han har alltid hållit
he's always kept
har hållit mig vid liv
har hållit
har du hållit
have you been did you ever hold
som har hållit
that has kept that's been keeping
har hållit er
har inte hållit
har hållit oss
has kept us
har hållit i
has held
inte har hållit
has not kept have not kept
ni har hållit

Word by word translation


han
- he him his
har
- have are got did has
hållit
- kept held been stayed agreed
mig
- me my me… ​​me

"Han har hållit mig" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More