HAR VARIT MED IN ENGLISH

Translation of Har Varit Med in English

Results: 464, Time: 0.0328

have been with (227) has been with (48) is been with (47) have remained with (4)

Examples of using Har Varit Med in a sentence and their translations

Jag har varit med eric i över 100 år.
I have been with eric over 100 years.
Hon har varit med farbror shelly.
Of course she is. She's been with uncle shelly.
Jag har varit med laura och dale.
I have been with laura and dale.
Hon har varit med oss hela tiden.
She's been with us all along.

Jag har varit med tjejer tidigare.
I have been with girls before.
Han har varit med mig varje natt.
He has been with me every night.
Och du har varit med michael.
And you have been with michael, what,
Nej, hon har varit med mig hela tiden.
No, she's been with me the entire time. jack,
Kal har varit med oss länge.
Kal has been with us too long.
Jag har varit med henne sen jag var en liten pojke.
I have been with her since i was a little boy.
Denna hatt har varit med mig genom goda och dåliga tider.
This hat has been with me through good and bad times.
Hon har varit med han i flera år.
She's been with him for years.
Han har varit med oss så länge.
He has been with us for so long.
Jag har varit med i kyrkan hela mitt vuxna liv.
I have been with the church my entire adult life.
Han har varit med mig hela tiden.
He's been with me the whole time.
Sture har varit med en annan.
Sture has been with someone else.
Är hela tiden jag har varit med den B.A.U., arbetar nästan nonstop.
Is the entire time i have been with the B.A.U., working almost nonstop,
Hon har varit med cirkusen i sju år nu.
Oh, she's been with the circus seven years now.
Vem har varit med mig under tio år nu i augusti?
Who's been with me ten years come august?
Jag har varit med män, kvinnor, seelier, trollkarlar, vampyrer.
I have been with men, women, seelies, warlocks, vampires.
Den minst positiva erfarenheten har varit med meijerbetänkandet.
The least positive experience has been with the meijer report.
Bunden att vara, jag har varit med sally, förstår du.
Bound to be, i have been with sally, you see.
Han har varit med mig sen dess.
He's been with me ever since.
Som min vän leah, som har varit med samma kille fyra olika gånger.
My friend leah has been with the same guy four different times.
Han har varit med familjen i 40 år!
Forty years he's been with my family.
Jag vet att du har varit med vinny förut.
I know that you have been with vinny before.
Gud har varit med kenny och hans tillstånd förbättras varje dag.
The lord has been with kenny and us too.
Doktor parrish har varit med mig hela eftermiddagen.
Dr. Parrish has been with me all afternoon.
Hon har varit med från början.
She's been with us since the beginning.
Ja... jag har varit med tjejer som du.
Yeah... i have been with girls like you.

Results: 464, Time: 0.0328

Word by word translation


har
- have are got has is
varit
- been remained was be were

"Har varit med" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More