HELA DEN HÄR IN ENGLISH

Translation of Hela Den Här in English

S Synonyms

Results: 598, Time: 0.0753

this whole (334) all this (130) this entire (82)

Examples of using Hela Den Här in a sentence and their translations

Och hela den här boken, den funkar inte bara på ipad.
And this whole book, it doesn't just run on the ipad.
Under hela den här tiden har hon aldrig pratat om thomas.
All this time, she's never talked to me about thomas.
Jag tror hela den här situationen är bekväm för dig.
I think this whole situation's convenient for you.
Jag designade hela den här anläggningen alldeles själv.
I designed this entire facility myself,

Du vet jag börjar finna hela den här planeten väldigt ogästvänlig.
You know, I'm startin' to find this whole planet very uninviting.
Jag har väntat hela den här tiden och du vill få det överstökat?
I waited all this time and you want it over fast?
hela den här resan, har du varit stark.
On this whole trip, you have been strong.
Men i hela den här världen finns det egentligen bara en lag.
But in all this world there really is only one lord.
Jag designade hela den här faciliteten själv.
I designed this entire facility myself.
Vi har utrustat hela den här dödsdalen med dolda kameror.
We have rigged this entire valley of death with hidden cameras.
Och under hela den här tiden hade du kunnat berätta för mig.
And all this time you could have told me.
Jag har planerat hela den här kvällen för dig.
I planned this whole night for you.
Hela den här tiden så trodde jag att det var något heligt.
All this time i thought it was something holy.
Jag fyllde hela den här påsen med mynt från min patients mage idag.
I filled this entire bag with coins from my patient's stomach today.
Hela den här grejen kanske var ett misstag.
Maybe this whole thing was a mistake.
Hela den här tiden så trodde jag att jag var fyra.
All this time i thought i was four.
Hela den här flygeln kommer att vara din del av världen.
This whole wing will be your part of the world.
Hela den här djungeln är ett dödsnäste!
This entire jungle is a house of death.
Hela den här konversationen spelas in och skickas till CCPN.
This entire conversation is being recorded and sent to CCPN.
Hela den här ögruppen är nerlusad med kannibaler.
This whole island group is infested with cannibals.
Hela den här tiden hade jag rätt om dig.
All this time... i was right about you.
Hela den här natten är ett bevis på det.
This entire night is proof of that.
Hela den här familjen är sjuk.
This whole family is sick.
Hela den här tiden har du vilselett mig?
All this time you... you have been deceiving me?
Hela den här konversationen kommer olägligt.
This entire conversation is ill-timed.
Hela den här tiden, var du min biljett till allt.
This whole time, you were my ticket to everything.
Hela den här tiden trodde jag att du var stolt över mig.
All this time, i thought you were proud of me, but.
Hela den här tiden har vi varit en enhet av ömsesidig uppskattning.
All this time, we have been a union of mutual appreciation.
Jag kan se till att du glömmer hela den här olyckliga incidenten.
But don't worry. I can make sure you forget this entire unfortunate incident.
Hela den här saken är onödig, doc.
This whole thing is unnecessary, doc.

Results: 598, Time: 0.0753

Word by word translation


hela
- the whole all the entire the full the complete
den
- it – It
här
- here this – Here • Here – This

"Hela den här" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More