I FLERA VECKOR IN ENGLISH

Translation of I Flera Veckor in English

Results: 241, Time: 0.0611

Examples of using I Flera Veckor in a sentence and their translations

For weeks

Jag lyssnar här i flera veckor till.
I listen here for weeks at.
Jag har arbetat i flera veckor på denna pjäs.
I have been working for weeks on this piece.
Hesse var hos Gusto i flera veckor och vi förlorade pengar på det.
Hesse was at Gusto for several weeks and we lost money on it.
Hon har vetat om provet i flera veckor, men inte studerat.
She's known about the test for several weeks, but has not studied.
Other sentence examples
Jag ska sova i flera veckor när vi har besegrat Hades, jag lovar.
I will sleep for weeks as soon as we defeat Hades, I promise.
I flera veckor har du berättat hur ung du är.
For weeks you have been telling me how young you are.
FR Herr talman! I flera veckor har en allvarlig finanskris pågått i världen.
FR Mr President, for several weeks the world has been undergoing a serious financial crisis.
Du verkar ha försvunnit i flera veckor, ibland månader i taget.
You seem to have disappeared For weeks, sometimes months, at a time.
Maria var så allvarligt sjuk i flera veckor att Josef stannade hemma.
Mary was so very ill for several weeks that Joseph remained at home.
I flera veckor har ni frågat: "Vilka är The Mob?
For weeks you have been asking,"Who is The Mob?
Fans av tennis i flera veckor väntat på Internet sändning av US Open 2012.
Fans of tennis for several weeks waiting for the Internet broadcast of US Open 2012.
Jag har sökt dig i flera veckor, Men du har inte svarat!
I have paged you for several weeks, but you haven't replied!
Han håller sina kvinnor vid liv i flera veckor.
He keeps his women alive for weeks.
Vila i en liggande position i flera veckor kan ge viss lindring.
Rest in a recumbent position for several weeks may bring some relief.
Om jag hade gjort det, hade du gnällt om det i flera veckor.
If I did that, you would bitch about it for weeks.
Hon behandlades på sjukhus i flera veckor och återhämtar sig fortfarande i hemmet.
She was treated in hospital for several weeks, and is still recovering at home.
Jag är densamme som har arbetat här i flera veckor, Monique.
I am the same who has worked here for weeks, Monique.
Det här har pågått i flera veckor.
This has been happening for weeks.
Du kan ligga död här i flera veckor.
You can lie here dead for several weeks.
FR Herr talman! Jag har haft tålamod i flera dagar, i flera veckor.
FR Mr President, I have been patient for several days, for several weeks.
Detta är det första någon har sett av honom i flera veckor.
This is the first anyone has seen of him for weeks.
Men inte kan vi sova under bar himmel i flera veckor.
But we can't sleep under the open sky for several weeks.
Vi har försökt i flera veckor.
We have been trying for weeks.
SK Demonstrationerna i Thailand har tyvärr pågått i flera veckor nu.
SK The demonstrations in Thailand have unfortunately been going on for several weeks now.
Han har lidit i flera veckor.
He's been suffering for weeks.
Patienterna behöver använda steroid droppar i flera veckor.
Patients need to use steroid drops for several weeks.
Han har muckat i flera veckor.
He's been trying to pick a fight with me for weeks.
Jämviktskoncentrationen i plasma uppnås efter dosering i flera veckor.
Steady-state plasma concentrations are achieved after dosing for several weeks.
Stackaren var inlagd i flera veckor.
Poor man was hospitalized for weeks.
Jag använde hans raggningsrepliker i flera veckor.
I used his pickup lines for several weeks.

Results: 241, Time: 0.0611

Word by word translation


flera
- several more multiple many number
veckor
- weeks week

"I flera veckor" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More