IN I KRIG IN ENGLISH

What does in i krig mean in Swedish

Results: 25, Time: 0.1932

into war (11)

Examples of using In I Krig in a sentence and their translations

Dina ord talar dig ut ur fred och in i krig.
Your words are talking you out of peace and into war.
Ni kunde lätt ha rusat in i krig.
You could easily have rushed into war.
Adolf hitler bygger upp tysklands krigsmaskin och drar europa in i krig.
Adolf hitler builds the german military machine and drags all of europe into war.
Varför gav sig storbritannien in i krig med kina för 150 år sen?
Why did britain go to war with china 150 years ago?

Vill ni att de sju kungarikena ska dras in i krig igen?
Do you really want to see the seven kingdoms slide back into warfare?
Det är den typen av uttalanden som har lett europa in i krig, och vi vill att dessa upphör.
These are the sort of statements that have led europe into war and we want to put an end to them.
Oansenligt folk som matar fåglarna. ljuger för dem...piskar dem! tvingar dem in i krig.
Little people everywhere who give crumbs to birds... they whip them, force them into war.
tyska folket dess rättigheter och förblindade många av dem, och störtade sedan nästan hela europa in i krig och våldsamheter.
of their rights, blinding many of them, and then plunged nearly the whole of europe into war and violence.
Som sagt, man kan flyga in i krig på bättre sätt.
Like i said, it's a hell of a way to fly into a war.
Om vi inte gör någonting kan hela området kastas in i krig- ett krig som ingen kommer att vinna.
Do nothing and the whole area could dissolve into a war- a war which no one will win.
De väntar sig att vi ska följa dem så flottan dras in i krig på två fronter.
They expect us to follow so that they may draw the fleet into battle on two fronts.
Josafat lät sig bli förförd in i krig av ahab och svarade: "jag som du." med andra ord: "jag är
Jehoshaphat allowed himself to be seduced into war by ahab, answering, i am as you are. in other words:
Den mänskliga rasen är inte krigisk men leddes in i krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar
The human race is not warlike but led into war to satisfy the greed of those who make profit
återhämtning medan deras bundsförvanter arrangerar en ekonomisk krasch avsedd att tvinga er in i krig, diktatur och diverse annat elände.
while their associates arrange for an economic crash intended to thrust you into war, dictatorship, and other assorted miseries.
med svag befolkning, vilka tvingar alla stater till kapitalexport, till kolonialpolitik, till imperialism, och för dem så in i krig.
with weak populations to which capital is exported, forcing colonial or imperial politics and so dragging them into war.
Dras vi in i kriget fyrdubblas det.
And if we get into war, they're gonna go up to 10, 12.
Red inte eleanor av aquitaine in i kriget, gravid och barbröstad?
And didn't eleanor of aquitaine ride into battle pregnant and bare-breasted?
Det var så auschwitz först drogs in i kriget i öst.
Which is how auschwitz first became involved in the war in the east.
Alla dessa människor som du drar in i kriget vet de vad som väntar dem?
All these people you're dragging into war,... do they know what awaits them?
När grupper av autoboter och bedragare anlände till nebulos och kastade planeten in i kriget såg vorath en möjlighet att hämnas på galen.
When contingents of autobots and decepticons arrived on nebulos and plunged the planet into war, vorath saw an opportunity for revenge on galen.
Det innebär att vi dras in i kriget förr eller senare.
Well, that means we're going to be in the war, sooner or later.
Över 40 000 soldater har dragits in i kriget och man har uppnått ett flertal framgångar.
Over 40 000 soldiers have been involved in the war, and several successes have been achieved.
england blev rikare genom kriget, att det engelska borgardömet hetsat europa in i kriget och nu håvade in frukterna därav.
getting rich from the war, that the british bourgeoisie had plunged europe into war and was feathering its nest.
Efteråt, som förväntat, orsakade sänkningen av lusitania en våg av ilska bland den amerikanska befolkningen, och USA ryckte in i kriget en kort tid efteråt.
In turn and as anticipated, the sinking of the lusitania caused a wave of anger among the american population and america entered the war a short time after.
När grupper av autoboter och bedragare anlände till nebulos och kastade planeten in i kriget såg vorath en möjlighet att hämnas på galen. galen
When contingents of autobots and decepticons arrived on nebulos and plunged the planet into war, vorath saw an opportunity for revenge on galen. galen

Results: 25, Time: 0.1932

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"In i krig" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More