JAG HAR ÄVEN IN ENGLISH

Translation of Jag Har Även in English

Results: 386, Time: 0.0311

i have also (181) i have even (34) i even (15) i am also (7) i'm also (5) furthermore i have (3)

Examples of using Jag Har Även in a sentence and their translations

Men jag har även börjat undra om det spelar någon roll.
But i have also started to wonder if it matters.
Herregud, jag har även börjat tänka på tyska.
Oh, god, i have even begun to think in german.
Jag har även en akustisk höjdmätare.
I have also an audible altimeter.
Jag har även märkt hur du är emot jamie och nathan.
I have also noticed how you are with jamie and nathan.

Jag har även uthärdat din säng!
I have even endured your bed!
Jag har även kopplat in webkameran.
I even tied in the webcam. nice. yeah.
Jag har även haft ett hyllningsband till ramones som hette ramonia.
I have even had a tribute band to the ramones called ramonia.
Jag har även fått en ansikts behandling!
I even got a facial!
Jag har även framfört mitt stöd till de spanska myndigheterna.
I have also offered the spanish authorities our support.
Men jag har även rätt.
But I'm also right.
Men jag har även ett stort intresse för den pedagogiska sidan av yrket.
But i am also greatly interested in the teaching side of the job.
Jag har även spårat jennas bling.
I have also been tracking Jenna's bling.
Jag har även fått gå till professor ​​ augiers detta ensamma kväll.
I have even got to go to professor Augier's this evening alone.
Jag har även slutat fråga mig det.
I even stop asking that.
Jag har även ett brons i tiokamp.
I'm also a bronze metal decathlete.
Jag har även skrivit till generalerna clinton och howe.
I even tried writing general clinton and general howe in philadelphia.
Jag har även skrivit några.
And i have even written a few--.
Jag har även hört att ni kommer att ordna.
I'm also told that you will be throwing-.
Jag har även talat med ryssland och förenta staterna.
I have also talked to russia and the united states of america.
Jag har även varit lärare i elektronik, telekommunikation och fotografi.
I have also been a teacher in electronics, in tele-communications and in photography.
Jag har även övat på min engelska.
I'm also practicing my english.
Jag har även gjort min egen version av island rom punch.
I have even come up with my own version of island rum punch.
Jag har även kollat domarens kammare.
I even checked the judge's chamber.
Jag har även löst de mysterier som förbryllar många kunskapsområden.
I have even solved the mysteries that baffle many fields of learning.
Jag har även försökt göra det du gör.
I even tried to do what you do.
Jag har även ifrågasatt företag som erbjuder tjänster eller säljer produkter.
I have also questioned companies that provide a service, or sell a product.
Jag har även sett den senaste tony award-vinnande skit.
I have even seen the latest tony award-winning piece of crap.
Jag har även filmat nikos mormorsmor.
I even taped Nikos' great-grandmother.
Jag har även fått bättre koncentration och jag är inte längre så tyst.
I have also had better concentration and i am no longer so quiet.
Jag har även haft problem med dålig blodcirkulation.
I have also had problems with bad blood circulation.

Results: 386, Time: 0.0311

Word by word translation


jag
- me – I ♪ I
har
- have are got has is
även
- also even including too include

"Jag har även" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More