KLIPPA TILL NÅN IN ENGLISH

What does klippa till nån mean in Swedish

Results: 7488, Time: 0.0503

cut to (8) to punch (6) to hit (5)

Examples of using Klippa Till Nån in a sentence and their translations

Jag vill klippa till nån.
I feel like popping someone!
Jag ska försöka att inte klippa till nån heller.
I will try not to punch anyone, either.
Vi äter middag för att bli sams, inte för att du ska få klippa till nån.
The whole point of this dinner is so we can all get along, okay?- not so you can pop him one.
Skulle det hjälpa att klippa till nån... erbjuder jag dig nån som är van vid saken.
If punching somebody in the nose would help... i volunteer one that's well broke in.

Tänkte klippa till sin fru.
Tried to thump his missus.
Ska jag klippa till dig?
Oh, I'm slapping you, yeah?
Jag skulle vilja klippa till honom.
I would like to smack his face.
Jag skulle vilja klippa till honom.
I would like to punch him.
Får jag klippa till honom?
Can i punch this guy in the face?
Ska jag klippa till dig igen?
You want me to hit you again?
Ska du klippa till hela l.
You gonna punch all of l.
Jag borde klippa till dig.
I ought to punch you in the nose.
Kan jag klippa till honom?
Can i hit him?
Jag skulle vilja klippa till dig.
I would like to punch you in the face.
Han kommer att klippa till mig.
He's gonna hit me. maybe not.
Jag trodde du tänkte klippa till killen.
I thought you were going to punch that guy back there.
Ska jag klippa till eller spöa honom?
You want me to hit him or beat the shit out of him?
Värmaren tar en timme att starta. Ibland får man klippa till den litet.
Sometimes you gotta smack it around a little.
Han var bara att klippa till shribbons.
He was just cut to shribbons.
Vill du klippa till mig så... visst.
Well, if you feel the need to punch me in the balls knock yourself out.
Jag måste nog klippa till dig.
I'm gonna have to punch you.
Jag skulle just klippa till min man.
I was just going to hit my husband when that curve appeared.
Hem> produkter> metal klippa till längd(Totalt 24 produkter för metal klippa till Längd).
Home > Products > Metal cutting machine(Total 24 products for metal cutting Machine).
Om esther gick till klipporna för att möta lizzie kan nån ha sett henne gå dit och bestämt sig att följa efter?
If esther was going to the clifftop to meet lizzie, could someone have seen her going there and decided to follow her?
Hon spenderade en vecka på ön ensam, med ingen att vända sig till och hon hamnade på den klippan med nån som.
She spent a week on this island alone with no-one to turn to, and she ended up on that clifftop with someone who.
Nån måste klippa gräsmattan.
Someone had to mow the lawn.
Precis som här. Så att de inte kan klippa in nån annans arsle.
Same as these, so they can't cheat, cut another guy's arse pumping away.
Du måste klippa av navelsträngen nån gång.
You gotta cut the cord at some time, right?
Jag ska klippa mig till midsommar.
I will have it cut at midsummer.
Håll dig till att klippa hår.
Let's just stick to cutting hair, right?

Results: 7488, Time: 0.0503

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Klippa till nån" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More