KOMMA PÅ SÄTT IN ENGLISH

What does komma på sätt mean in Swedish

Results: 476757, Time: 0.0456

Examples of using Komma På Sätt in a sentence and their translations

Ni kanske kan komma på sätt att kommunicera.
Maybe you can figure out ways to communicate.
Det handlade om att försöka komma på sätt att göra hållbarheten begriplig.
It was about trying to figure out ways to make sustainability make sense.
Dafa-lärjungar försöker alla komma på sätt att efter bästa förmåga göra saker för dafa.
Dafa disciples are all trying to come up with ways to do things for dafa to the best of their abilities.
Ni ska fortsätta att göra de sakerna och komma på sätt att fortsätta förbättra dem.
You should keep on doing those things and come up with ways to keep on improving them.

Designerna försökte komma på sätt att skapa nedåtkraft för att hålla bilarna på banan, särskilt i kurvorna.
Cars were becoming increasingly more powerful, and designers were trying to find ways of creating down-force to keep the cars on the track, on fast comers in particular.
Och jag tror att sättet att få det du vill, eller att skapa den förändring du vill, är att du måste komma på sätt att få dina idéer att spridas.
And i think that the way you're going to get what you want, or cause the change that you want to change, to happen, is to figure out a way to get your ideas to spread.
Det mest spännande med denna forskning är att försöka komma på sätt att utnyttja kvantmekaniken för att få komponenter att fungera
The most exciting aspect of this research is to think of ways to use the strange properties of quantum mechanics to
saker på egen hand, så ni kan kultivera; ni tänka själva och försöka komma på sätt att lösa svåra problem.
and doing things on your own, you will think for yourselves and try to come up with ways to solve tough problems.
och göra saker på egen hand, så ska ni tänka själva och försöka komma på sätt att lösa svåra problem.
and doing things on your own, you will think for yourselves and try to come up with ways to solve tough problems.
Komma på nåt sätt?
Can't we find a way?
Kan du komma på detta sätt?
Would you please come this way?
Jag kan komma på andra sätt.
I can think of some other ways.
Vi ska komma på ett sätt.
We will figure it out.
Ni får komma på ett sätt.
You better figure out a way.
Jag måste komma på något sätt att komma härifrån.
I just wanna figure out some goddamn way to get out of here.
Vi måste komma på ett sätt att komma långt härifrån snabbt.
We just need to figure out a way to cover a lot of ground quickly.
Vi måste komma på ett bättre sätt.
What we have to do is find a better way to do this, all right?
Du måste komma på ett sätt att komma ifrån honom.
You have to figure out a way to get away from him.
Vi måste komma på något annat sätt.
Oh, God. We will have to figure out some other way.
Jag måste komma på ett annat sätt att komma nära honom.
I will have to find another way to get to him.
Och vi kom på sätt att förmedla dem.
And, god, we figured out a way to give it to them.
Jag gick ut med mina polare varje kväll. de försökte fixa tjejer till mig. och jag kom på sätt att avstyra det.
I used to go out with my buddies every night my best friends, and they were always trying to hook me up with girls and i would find some way to mess it up.
Vi fick komma på sätt att få in pengarna utan att någon fick veta.
He had to find a way to get money into the country without anyone knowing.
Att komma på sätt för mig att dö på är vad du lever för, va, Evelyn?
Finding ways for me to die is really your deal, isn't it, Evelyn?
Kommissionen har tillsammans med nationella experter och branschexperter försökt komma på sätt att undanröja regel- och skattehinder för gränsöverskridande riskkapitalinvesteringar.
The commission worked together with national and industry experts on ways to remove regulatory and tax barriers to cross-border VC investments.
Följande dagar ägnades åt- att komma på sätt att få prata med dig- nu när du hade flyttat till min lilla stad.
The following days were consumed with plotting ways in which i could talk to you... now that you had found a home in my small community.
Com QuickFilmz.kan komma vid datorn olika sätt.
Com QuickFilmz.may arrive at your computer in various ways.
Den skulle komma ett sätt.
It would find a way.
Jag ska komma ett sätt.
No. I will find a way.
Du måste komma nåt annat sätt.
You must find another way.

Results: 476757, Time: 0.0456

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Komma på sätt" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More