LÅT OSS SE IN ENGLISH

Translation of Låt oss se in English

Results: 2116, Time: 0.1603

let us see let us look let's see let's watch let's face let's look let us watch let us face

Examples of using Låt oss se in a sentence and their translations

OK- Låt oss se om vi kan döda några av dessa misstänkta….
OK- let's see if we can kill of some of these suspects.
Låt oss se på vårt eget agerande här i Europaparlamentet.
Let us look at our own behaviour here in this European Parliament.
Låt oss se på familjen som en realitet också på det ekonomiska planet.
Let us look on the family as a reality on an economic level too.
Fyra är Tyskland, så låt oss se upp, alla.
Four is Germany, so let's watch out, everyone.
Låt oss se hur det går.
Let's watch how it plays.
Låt oss se sanningen i vitögat bort.
Let's face the truth away.
Låt oss se henne gå under.
Let's watch her sink.
Låt oss se på fakta.
Let's face facts,
Låt oss se på fakta och inte lyssna på struntpratet mer.
Let's look at the facts; Let's not listen to the bullshit anymore.
Låt oss se dig!
Låt oss se var vi står nu.
Let's look at where we are now.
Låt oss se här.
Let's watch this,
Låt oss se det, gumman.
Let's face it, honey.
Kom igen, låt oss se det.
Come on, let's face it.
Låt oss se en av dessa!
Let's watch one of these!
Låt oss se på framtiden.
Let's look at the future.
Låt oss se på de faktiska problemen och inte på stereotypen.
Let us face the real problem and not some stereotype.
Och den sista duellen låt oss se.
And the last fight let us face.
Låt oss se på en annan region: Karibien.
Now let's look at another region, the Caribbean.
Men låt oss se framåt till….
But let's look forward to.
Låt oss se närmare vilken typ av familj anses vara ofullständig.
Let's look more closely at what kind of family is considered incomplete.
Låt oss se på en ökänd exempel.
Let's look at an infamous example.
låt oss se här theta; vilken sida är intilliggande?
So let's look over here to theta; what side is adjacent?
Låt oss se på färgen.
Let's look at the color.
Låt oss se på vad du gör ur terapeutisk synvinkel.
Let's look at what you're doing as an uncle from a therapeutic standpoint.
Okej, låt oss se framåt.
Okay. Let's look forward.
Låt oss se vad som händer här.
LET's SEE WHAT HAPPENS HERE.
Låt oss se hur det här går först.
LET's SEE HOW THIS GOES FIRST.
Okej… Låt oss se vad vi får till här.
Okay... let's, see what we can do here.
Låt oss se… Det kan också fånga direkt till mp3.
Let's see… it can also capture direct to mp3.

Results: 2116, Time: 0.1603

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More