MAGIN VI HAR IN ENGLISH

What does magin vi har mean in Swedish

Results: 118, Time: 0.047

Examples of using Magin Vi Har in a sentence and their translations

Enligt den enda magin vi har kommer besten att döda oss.
According to the best and only magic we have, the beast will kill us, end of story.
Vi har sett hur oförutsägbar magin är.
Zedd, we have seen how unpredictable this magic is.
Så fort vi har genomfört magin, så kan man nästan tro att dom sover.
Once we have worked our magic, you would think they were sleeping.
Men vi har nåt speciellt på gång och jag vill inte påskynda magin.
But i think we have something special here, and i don't want to rush the magic.

Vi har förlorat en hel del av magin hos människor eftersom vem som helst numera kan göra sina egna effekter med en dator- du kan göra det med din iPhone!
We have lost a lot of the magic for people because now anyone with a computer can make their own effects- you can do it on your iPhone!
Vi har mött magi förut, batman.
We have come up against magic before, batman.
Men vi har alltid haft magi i blodet.
But we have always had magic in our blood.
Vi har bakat in magi i en sko!
We have contained magic in a shoe!
Vi har sett större magi än så brytas.
Sure this place is spelled but we have seen bigger magic than this break.
Vi har hela tiden använt oss av magi men har inte kommit nära sanningen.
Look, we have relied on magic all this time and it's gotten us nowhere.
Vi har bestarnas bok, och din magi behövs för att förstöra den.
We have retrieved the book of beasts and your magic is needed to dispel it.
Vi har resonerat- eller tvistat- kring hur magi framförs.
We have been talking- arguing, rather- about magic, how it's done.
Om hon ser vad vi har åstadkommit kanske hon kan ta emot magin.
I gotta go find Twilight. Seeing what we have been able to do here might make her embrace the new magic, too.
Vi har magin att föra in din ande i nån av de här kropparna så du lever igen.
We have the magical means to put your spirit into one of these bodies and bring you back to life.
Men nu har vi ju magin, eller hur?
But we got magic now, right?
Kanske har magin ökat medan vi var nedfrusna.
Maybe the world's magic has increased since we were frozen in that.
Vi önskar veta varför magin har förlorat sin ärorika ställning.
We wish to know why magic has fallen from its once-great state.
I kväll har vi återigen fått uppleva magin i denne norske gigants ord och.
Tonight, we have once again felt the magic in the words of this norwegian giant.
Han är färdig. Vi har magin att återuppväcka dig snart.
We will have the magic to resurrect you soon.
Schleicher har hänvisat till den typ av magi som vi alltid har talat om, om kommittéerna.
Mrs schleicher referred to a kind of committee magic, something we have long talked about.
Emma har magi, det har inte vi.
Like you said... emma has magic, we don't. hang on.
Först måste vi se om apans magi har gett nån effekt.
First, we need to find out if the monkey's magic has taken effect.
Denna afton av vår skilsmässa har magin kommit till oss genom ett par byxor.
Tonight, on the eve of our separation magic has come to us in a pair of pants.
Det är tur att magin inte har exponerats bortom vår förmåga att skydda den.
I say we're lucky that all the magic has not been exposed beyond repair long before now.
Vi hade pratat om hur hemsk magin är och sen kastade du en trollformel.
We had just talked about how terrible magic is, and then you went and did it.
Slutsatsen som vi kom fram till var att magi har ersatts av maskineri.
The conclusion that we came to was that magic had been replaced by machinery.
Nej, men istället för en dag har vi en hel vecka med romantisk magi.
No! that instead of one day... we have a whole week of romantic magic.
Nu ska vi ta reda på om mike har kvar sin magi.
We're gonna see if he's still got some magic in that mike.
Ja, jag har tariq här så att vi kan försöka återfå lite av den magi du hade på den första. Magi?
Yeah, i got tyree here so we can try and recapture some of that magic you had on that first one.
Om vi är uppmärksamma och tar en paus, så kan vi se att magi sker överallt omkring oss, men vem har rätt slags magi?
If we look carefully and take a pause, we can see that there is magic happening all around us, but who has the right magic?

Results: 118, Time: 0.047

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Magin vi har" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More