MEN DET ÄR SANT IN ENGLISH

Translation of Men det är sant in English

Results: 188, Time: 0.107

Examples of using Men det är sant in a sentence and their translations

Men det är sant. Jag vann inte simtävlingen.
But it's true, I did not win the race.
Men det är sant.
Unbelievable But it's the truth.
Men det är sant, vad kan vi göra åt det?
But it's true, what can we do about it?
Men det är sant, du måste verkligen ta det ordentligt och följaktligen.
But it's true, you really have to take it properly and accordingly.
Jag vet, men det är sant.
I know, but it's the truth.
Det kan tyckas hårt, att jag säger så, men det är sant.
It might seem, hard, my saying that, but it's true.
Det är mycket att ta in, men det är sant.
It's a lot to process, but it's the truth.
Det är svårt att tro ibland men det är sant.
I know that may be hard for you to believe sometimes, but it's the truth.
Jag beklagar. Reting Rinpoche. Men det är sant.
I am sorry, Reting Rinpoche, but it's true.
Jag ville inte tro det, men det är sant.
I didn't want to believe it, but it's true,
De tror aldrig det om honom, men det är sant.
They will never believe that about him, but it's the truth.
Jag vet att det låter galet, men det är sant.
I know it sounds crazy, but it's the truth.
Jo, jag är ledsen, Dwayne, men det är sant.
Yes, I'm sorry, Dwayne, but it's true.
Jag är ledsen, men det är sant.
I'm sorry, but it's the truth.
Jag vet att det är en konstig tanke, men det är sant.
I know it's a weird thought, but it's true.
Det smärtar att höra, men det är sant.
I know it's painful to hear it, but it's the truth.
Jag vet att det låter som en kattaffisch, men det är sant.
I know that sounds like a cat poster, but it's true.
Jag vet hur det låter, men det är sant.
I know how it sounds, but it's the truth.
Nej, det är ett föga känt faktum, men det är sant.
No, that's a little-known fact, but it's the truth.
Jag vet hur det låter, men det är sant.
I know how this sounds but it's the truth.
Det är ingen ursäkt, men det är sant.
I guess that's not much of an excuse, but it's the truth.
Det låter kanske inte så, men det är sant.
Might not be apparent from his tone, but it's the truth.
Jag menade inte att han skulle höra det men det är sant.
I didn't mean for him to hear it but it was true.
Men det är sant, eller hur?
But that's true, isn't it?
Beklagar, men det är sant.
And I'm sorry, but that's the truth.
Men det är sant.
But it's all true.
Men det är sant, eller hur?
But it's true, isn't it?
Fattar inte att jag sa det, men det är sant.
I can't believe I said that, but it's true.
Ingen vet varför, men det är sant.
No one knows why, but it's real.
Alla säger det, men det är sant.
I know everybody says that, but it's true.

Results: 188, Time: 0.107

Word by word translation


det
- it it…
sant
- true truth right sant is

Men det är sant in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More