NI ALLA VET SÅ IN ENGLISH

What does ni alla vet så mean in Swedish

S Synonyms

Results: 13891, Time: 0.0452

Examples of using Ni Alla Vet Så in a sentence and their translations

Som ni alla vet så har USA fyra årstider.
As all of you know, there are four seasons in america.
Men som ni alla vet, så har jag inte personligheten för att göra andra lycklig?
But as you all know, i don't have the personality to make others happy?
Ok, som ni alla vet, så fegade myndigheterna ur.. spar och lån industrin under nittitalet.
OK, so, you're all aware that the government bailed out... the savings and loan industry in the Nineties?
Som ni alla vet så var jane ett älskat barn.
As you all know, jane gloriana villanueva grew up loved.

Som ni alla vet så finns häxan davina inte längre med oss.
Now, as you all know, the witch davina is no longer with us.
Som ni alla vet så har jag kört fast i gamla hjulspår.
Now, as you all know, um, I'm stuck in a rut.
Som ni alla vet, så ska jag snart gifta mig.
As you all know, i am soon to be married.
Som ni alla vet så tar jag hand om en allvarlig läcka i sverige där företagspapper med kopplingar till oss är på drift.
As you all know, i take care of a serious leak in Sweden-- where the business paper with links to us are adrift.
Som ni alla vet, så kunde min yngste son derek inte vara här-.
Well' as yoυ all know' my yoυngest son' derek, couldn't be here.
Det är mycket. Som ni alla vet så kommer finansieringen av den europeiska återhämtningsplanen att vara ett av de ämnen
That is a lot, and as you all know, the financing of the european economic recovery plan will be one
Och så klart ni alla vet exakt vad det här är, eller hur.
And of course you all know exactly what this is, right?
nu vet ni alla varför de dog.
So, now you all know why they died.
Som ni vet så gällde det inte alla kärnkraftverk.
As you know, that was not the case with all nuclear reactors.
Jag vet att ni alla gillar statistik, jag ska ger er lite.
Now, i know you all like stats, so let me give you some.
Jag ska inte säga mycket mer, jag vet att ni alla har arbetat hårt.
We should try our best to cover things as a whole and do a good job with all the things we're now working on. i won't say much more. i know you have all been working hard.
Och så stämmer ni alla in i refrängen där, ni vet.
You must all join in the chorus, you know.".
Se er själva i andra och vet att ni alla är en, då blir era uppgifter så mycket lättare.
See in others yourself and know that you are all one, and your tasks will become that much more easier.
Fastän ni alla kultiverar i illusionen och det är svårt att manifestera många dafa-lärjungars saker, så är det faktiskt inte att ni inte vet någonting.
Even though you're all cultivating in delusion and it's hard to have many of dafa disciples' things manifest, it's actually not as if you don't know anything.
Jag vet att ni alla kom för att höra hanna, men om ni inte har nå't emot det så.. jag har skrivit en sång till er alla.
I know you all came to hear hannah, but if you don't mind, i have written y'all a song.
Så ni vet alla vad som händer nu.
So you all know what happens next.
Jag vill läsa något för er alla, så ni vet vad jag pratar om.
I want to read something to all of you, so you will know what i mean.
Och idag så vet ni ju alla att det är google och fox news.
And today, as you all know, it's google and fox news.
Ni är alla så fulla med skit, vet du det?
You're all so full of shit, do you know that?
Alla har läst vår rapport, så ni vet vad vi har.
You have all read our report, so you know what we're up against.
Jag ska visa er alla mina meriter så ni vet att jag inte är någon mordbenägen galning.
I will show you all my references so you will know I'm not a homicidal maniac.
För alla ni vet, han hatar sitt jobb mycket som du gör.
For all you know, he hates his job as much as you do.
Ni vet alla att dafa-lärjungar ska bekräfta fa, vad gör då Mästaren?
You all know that dafa disciples are to validate the fa, so then what is master doing?
Sedan för alla.
The problem gives us, so because you know that for every, you also know that for any.
Som ni vet så måste alla grupper vara överens om ett sådant förfarande.
As you know, all groups must agree on such a procedure.
Som ni vet så sade jesus att alla människor har synder.
As you know, jesus said that all human beings have sins.

Results: 13891, Time: 0.0452

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "ni alla vet så"


"Ni alla vet så" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More