POJKAR OCH FLICKOR IN ENGLISH

Translation of Pojkar och flickor in English

Results: 440, Time: 0.1092

boys and girls pojkar och flickor

Examples of using Pojkar och flickor in a sentence and their translations

Det här är den magiska vätskan, pojkar och flickor.
This is the magic potion, boys and girl.
Kära pojkar och flickor.
Men jag ser pojkar och flickor som jämlika.
But I think girls and boys are equal.
omfattar pojkar och flickor.
We also have a strong historical tradition of educating both girls and boys.
Vad är skillnaden mellan TRON för pojkar och flickor?
What is the difference between the TRON for girls and boys?
God kväll, mina damer och herrar, pojkar och flickor.
Good evening, ladies and gentlemen, girls and boys.
Hejsan pojkar och flickor!
Hello, guys and gals!
Elektrifiera pojkar och flickor om du skulle vara så snäll.
Electrify the boys and girls if you would be so kind.
Ungdomslagen omfattar pojkar och flickor i åldrarna 7-18 år.
Today it caters for boys and girls aged 3 to 18.
Förhållandet mellan pojkar och flickor är 10: 1.
The ratio of boys and girls is 10: 1.
Hur är det med alla pojkar och flickor som vi kände?
How are all the boys and girls we used to know?
Kom nu, pojkar och flickor!
Come on, boys and girls.
Gamla, unga, män och kvinnor, pojkar och flickor.
men and women, gals and boys!
Han kom alltid med presenter till byns pojkar och flickor.
Always bringing presents to the boys and girls of the village.
Mina damer och herrar, pojkar och flickor.
Ladies andgentlemen, boys andgirls.
Aspekter som främjar jämställdhet i utbildningen för pojkar och flickor.
Om inte ni pojkar och flickor vill spendera resten av livet bakom galler.
Unless you boys and girl care to spend the rest of your life bent over behind bars.
Det är otroligt att unga pojkar och flickor i en tid av modern civilisation avrättas,
It is incredible in an age of modern civilisation that young girls and boys are executed,
Pojkar och flickor i samma rum som lär sig konsterna.
Girls and boys sitting in the same room,
Och han exponerar sig själv framför sina kamrater pojkar och flickor, de flesta mycket yngre.
And he's exposing himself... in front of his peers... girls and boys... who, for the most part, are still minors.
I stater där skolan är obligatorisk ska den inkludera alla pojkar och flickor, även dem med de gravaste funktionsnedsättningarna.
it should be provided to girls and boys with all kinds and all levels of disabilities, including the most severe.
s Millenniumdeklaration att garantera världens alla pojkar och flickor lika rätt till utbildning.
Millennium Declaration to guarantee equal education for every boy and girl in this world.
Redan i ettårsåldern syns tydliga skillnader i antalet skador mellan pojkar och flickor.
There are clear differences in the number of injuries between girls and boys even by the age of one.
Den här dagen tillhör alla kvinnor,- pojkar och flickor- som har höjt sina röster för sina rättigheter.
Today is the day of every woman... every boy and every girl... who has raised their voice for their rights.
Hobbies pojkar och flickor är vanligtvis mycket olika,
The interests of a boy and a girl are usually completely different,
Man gör det med pojkar och flickor, beroende på vilket håll man lutar åt?
You do it with guys and girls, right? Depending on which way your Peter points?
Då är det möjligt att avgränsa det utrymme område för pojkar och flickor, och i detta fall utformningen kommer att vara annorlunda.
Then it can be used to differentiate the space into a zone for a boy and a girl, and in this case the design will be different.
Men varför väljer pojkar och flickor olika fritidsintressen och aktiviteter och inte samma?
But why choose the boys and girls of different hobbies and activities and not the same?
Att välja en färgpalett, kom ihåg att du måste tillfredsställa både pojkar och flickor.
When choosing a color palette, remember that you should please both the boy and the girl.
välklädd, han och pojkar och flickor kommer att bedömas lika bra.
well-dressed, he and the boys and girls will be judged about as well.

Results: 440, Time: 0.1092

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More