SA HAN VILKEN IN ENGLISH

What does sa han vilken mean in Swedish

S Synonyms

Results: 1508, Time: 0.4876

sa han
he said (1099) did he say (605) he told (103) he say (129) did he tell (92)

vilken
which (47563) what is (107) What's (19) what was (11) what are (6)

Examples of using Sa Han Vilken in a sentence and their translations

Sa han vilken tid?
Did he say what time?
Sa han vilken typ?
Did he say what kind?
Vilken tid sa han det?
What time, exactly, did he say that? Anyone?
Sa han nåt om vilken typ av problem?
Did he say anything about what type of problem?

Medan han beskrev vilken metod han använder sig av, när han löser problem, sa han: "det kommer bara till mig; det tar inte så lång tid för mig att förstå typen av problemet.".
As he described what approach he used to solving problems he said:"It just comes into my mind; it does not take me so long to understand the nature of the problem.".
Lukas 17:1-3 DÅ sa han till lärjungarna, det är omöjligt att förföljelserna inte ska komma: men ve den, genom vilken de kommer!
Luke 17:1-3 THEN said he to the disciples, it is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!
Sa han vilket tecken?
Did he tell you which sign to stop?
Sa han vilka de var?
Did he say who they were?
Vilken tid sa han?
He said to meet when?
Sa han vilka de var?- nej.
Did he say who he was trying to protect?
Sa han vilka som kommer?
Did he also tell you who gonna be there?
Den där brad-typen här under, han sa vilken lägenhet, så.
That brad person downstairs, he told me which apartment, so.
Juryn sa att han var det(vilken överraskning).
The jury said he was(what a surprise).
Samtidigt sa hon vilken snål, självisk... värdelös skräpfästman han var.
At the same time, she told me what a cheap, selfish... worthless, no-good fiancé he was.
Han sa att han såg filmen salome-- vilken, har det visat sig, inte visas förrän nästa vecka.
He claimed he would gone to watch a film called salome-- a film which, it now transpires, doesn't open till next week.
En expert, sa de, vilken sorts expert, vem är han?
An expert, they said, what sort of expert, who is he?
Han sa att det inte var hans val vilken sida av kriget han var på.
Said it wasn't his choice which side of the war he was on.
Han sa att han inte kommer att ge dig ett öre förrän du säger vilken smak glassen har.
He said that he's not gonna give you one red cent... until you tell him what flavor the ice cream is.
Han hade handlade ord med en muselman sekt vilken hade sa att dödligt jordbävning i turkiet i augusti var gudomlig vedergällning för lands förkastande av islamisk lag.
He had traded words with a muslim sect which had said that the deadly earthquake in turkey in august was divine retribution for the country's rejection of islamic law.
Som en bonus, muhammad kallad till en träd vilken flyttade tills den var vid hans fötter; då han sa till träd, "returnera till din placera!" och den returnerade till dess placera.
As a bonus, muhammad called to a tree which moved until it was at his feet; then he said to the tree,"Return to thy place!" and it returned to its place.
Han sa oss vilken toppenkille con var, men det visade sig att han hade strulat med honom om den potentiella försäljningen av herrgården.
He told us what a great mate con was, but it turned out he would been rowing with him about the potential sale of the manor house.
Han sa till exempel "det var nödvändigt att pastor moon skulle komma till jorden. gud behövde någon människa genom vilken sanningens ande kan tala...".
For example, he said,"It was necessary that rev. moon should come to earth. god had to have some man through whom the spirit of truth could speak...".
Isaac blev rädd och mycket förvånad. och undrar utöver vad som kan anses, han sa: ”vem är han att ett tag sedan förde mig bytet från hans jakt, från vilken jag åt, innan du kom?
And wondering beyond what can be believed, he said:“ then who is he that a while ago brought me the prey from his hunting, from which i ate, before you arrived? and wondering beyond what can be believed , he said : “Then who is he that a while ago brought me the prey from his hunting , from which I ate , before you arrived ? And I blessed him , and he will be blessed.”.
Men tänk vilken tur för den här stackars lilla bullen att jag finns, annars hade han fått ligga här på bron alldeles ensam", sa karlsson och åt raskt upp bullen.
But think what luck for this poor little bun that i exist, otherwise he had had to lie here on the step quite alone", karlsson said quickly eating up the bun.
Han kastar huvudet bakåt och vrålar av skratt. ”jag sa åt dem att det inte är så enkelt, bhai”. från spridda viskningar av samtal och lättheten med vilken han bär sin AK-47 kan jag säga att han också är en högt stående plga-aktivist.
He throws his head back and roars with which he carries his AK-47, i can tell he 's also high up and hands-on PLGA.
Dubbelt Rukana var kastad till en träd vilken flyttade tills den var vid hans fötter; då han gick till träd, "returnera till din placera!" och den returnerade till dess placera.
Twice Rukana was thrown to a tree which moved until it was at his feet; then he went to tackle the tree," return to thy place!" and it returned to its place.
Fan, vilken var det han sa?
Oh, shit. which one did he say?
Sa pappa vilken film han hyrt?
Did dad say what film he would rented?
Vi sa inte vilken ras han var.
We didn't say what race he was.
Åh, men du sa aldrig vilken snygging han var.
Ooh, but you never said he was a looker!

Results: 1508, Time: 0.4876

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "sa han vilken"


"Sa han vilken" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More