SOM ÄGDE RUM IN ENGLISH

Translation of Som ägde rum in English

Results: 894, Time: 0.0526

Examples of using Som ägde rum in a sentence and their translations

Evenemanget, som ägde rum i Côte-d.
The event, which took place in CÃ'te-d….
Förelägganden som ägde rum från efter den period av boka av.
Injunctions which took place from after the period of the Book of.
Den här filmen dramatiserar verkliga händelser som ägde rum mellan 2004 och 2013.
The following is a dramatization of actual events That occurred between 2004 and 2013.
Det fanns några finansiella skandaler som ägde rum under styret av Nawaz Sharif.
There were some financial scandals which took place during the regime of Nawaz Sharif.
Hela Kungafamiljen deltog i middagen som ägde rum i Eric Ericsson-hallen.
The entire Royal Family attended the dinner, which took place at the Eric Ericsson Hall.
Förändra världen! som ägde rum på Moderna Museet 1969.
Change the World!, which took place at Moderna Museet in 1969.
Presidiet beslutade att inte godkänna denna aktivitet som ägde rum under övergångsperioden.
The Bureau decided not to approve this activity, which took place during the transitional period.
Det var en extraordinär händelse som ägde rum i katedralen i Cahors.
It was an extraordinary event that took place in the Cathedral of Cahors.
Skulle vara en storm som ägde rum före många veckor.
Would be a storm that took place before many weeks.
Händelserna som ägde rum i Italien var verkligen tragiska.
The events that took place in Italy were tragic indeed.
Herr talman! Jag beklagar omröstningen som ägde rum i dag.
Mr President, I regret the vote that took place today.
Evenemanget, som ägde rum i kosmos, och de hjältar som också rangers.
The event, which took place in the cosmos, and the heroes who were also rangers.
EU fördömer kraftigt den militärrevolt som ägde rum den 16 juli i São Tomé och Príncipe.
The EU strongly condemns the military rebellion which took place on the 16th July in S. Tome and Principe.
kunde konstatera vid konferensen om mul- och klövsjuka som ägde rum i Bryssel den 1213 december 2001.
The Council welcomed the Presidency's success with the conference on foot-and-mouth disease which was held in Brussels on 12 and 13 December 2001.
Europeiska unionen fördömer kraftfullt den militära statskupp som ägde rum den 15 mars i Centralafrikanska republiken.
The European Union firmly condemns the military coup d'état which took place on 15 March in the Central African Republic.
Ett nytt skalv som ägde rum utanför Sumatra den 28 mars i år bekräftade också forskarnas analyser.
A new quake that occurred outside Sumatra on March 28 this year also confirmed the researchers' analyses.
H.K.H. Prins Turki bland annat vid" The International Luxembourg Forum" som ägde rum i Stockholm.
During his visit to Sweden, HRH Prince Turki attended the International Luxembourg Forum, which was held in Stockholm.
svar nämnt just de förhandlingar som ni talar om och som ägde rum den 15 mars.
In my reply, I also mentioned the very negotiations you refer to, which were held on 15 March.
mellan Eu ropeiska unionen och Förenta staterna om intermodala godstransporter, som ägde rum i Genua.
on Intermodal Freight Transport between Europe and the United States, which was held in Genoa.
Den kupp som ägde rum i landet i somras måste fördömas, och det är det
The coup that occurred in that country this summer must be condemned, which is
EU fördömer kraftigt den militärrevolt som ägde rum den 16 juli i São Tomé och Príncipe.
The European Union strongly condemns the military rebellion which took place on the 16 July in São Tomé and Principe.
Därför var den provokation som ägde rum vid julfirandena i januari särskilt grov och uppsåtlig.
This is why the provocation that occurred at the Christmas celebrations last January was particularly blatant and premeditated.
Årets LinuxTag, som ägde rum i Karlsruhe, Tyskland, var en stor framgång.
This year's LinuxTag, which took place in Karlsruhe, Germany, was a great success.
4 oktober deltog Kronprinsessparet i firandet av Friluftsfrämjandet 125 år, som ägde rum i Hagaparken i Solna.
in the Swedish Outdoor Association's 125th anniversary celebrations, which were held in Haga Park in Solna.
Handelskammarens seminarium med svenska företag verksamma i Kina, som ägde rum på The Opposite House i Peking.
representatives from Swedish companies working in China, which was held at The Opposite House in Beijing.
Dessa frågor granskades vid regeringskonferensens möten, som ägde rum under första hälften av oktober.
These issues were examined at the IGC meetings which took place in the first half of October.
Drottningen inleder den två dagar långa konferensen om drogmissbruk bland unga, som ägde rum på Vatikanens vetenskapsakademi.
conference on drug abuse among young people, which was held at the Pontifical Academy of Sciences.
av World Childhood Foundation Tysklands 15-årsjubileum, som ägde rum på slottet Mainau i Bodensjön, Tyskland.
part in the World Childhood Foundation Germany's 15th anniversary celebrations, which were held at Mainau Castle on an island in Lake Constance, Germany.
De händelser som ägde rum i samband med valet den 19 december är sorgligt nog väl kända.
The events that occurred during the elections on 19 December are, sadly, well known.
Kommissionens förslag handlar ju främst om finansieringen enligt den givarkonferens som ägde rum i New York förra året.
about funding, in accordance with the donor conference which was held in New York last year.

Results: 894, Time: 0.0526

Word by word translation


ägde
- owned took possessed held owner
rum
- rooms space place rum room

S Synonyms of "som ägde rum"


som skedde
som hölls
som uppstod

"Som ägde rum" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More