SPENDERA RESTEN AV MITT LIV IN ENGLISH

What does spendera resten av mitt liv mean in Swedish

Results: 22, Time: 0.0346

Examples of using Spendera Resten Av Mitt Liv in a sentence and their translations

Jag kommer spendera resten av mitt liv bakom galler.
I'm gonna spend the rest of my life behind bars.
Jag vill spendera resten av mitt liv med dig.
I wanna spend the rest of my life with you.
Någon som jag kan spendera resten av mitt liv med.
I met someone. Someone that I can see spending the rest of my life with.
Så jag måste spendera resten av mitt liv gammal och ensam.
So now i have to spend the rest of my life old and alone.

Jag har tänkt spendera resten av mitt liv med cameron.
Plan on spending the rest of my life with cameron.
Jag vill spendera resten av mitt liv med dig, cookie.
I want to spend the rest of my life with you, cookie.
Jag trodde att jag ville spendera resten av mitt liv med hailey.
I thought i wanted to spend the rest of my life with hailey.
Jag vill spendera resten av mitt liv tillsammans med dig.
I want to spend the rest of my life with you.
Vet du, jag kan inte spendera resten av mitt liv i huvudet av någon som beställer sushi.
You know, i can't spend the rest of my life in the head of someone.
Tack till er så är min karriär över och jag vill spendera resten av mitt liv i texas i ett försök att lära ut evulution till kreationister.
Thanks to you, my career is over and i will spend the rest of my life here in texas trying to teach evolution to creationists.
Om du vill ha mig vill jag spendera resten av mitt liv med dig.
If you will have me, i wanna spend the rest of my life with you.
Jag ska spendera resten av mitt liv i den här stolen på grund av dig.
I have to spend the rest of my life in this chair because of you.
Tror du att jag vill spendera resten av mitt liv med att sälja er?
You think i wanna spend the rest of my life pimping your pimpled country ass?
Jag ska spendera resten av mitt liv med den som älskar mig...- giselle.
I'm just gonna spend the rest of my life with the one who loves me:.
Hon är den kvinna som jag vill spendera resten av mitt liv med.
I mean, she's the woman i wanna spend the rest of my life with.
Det jag säger de nästkommande timmarna kommer att avgöra om jag får spendera resten av mitt liv i fängelse.
What i say over the next several hours will determine whether or not i spend the rest of my life in prison.
Jag tänker inte spendera resten av mitt liv i fängelse för att hodges blivit galen.
I'm not spending the rest of my life in prison because jonas hodges has lost his mind.
Flytta upp till noll-g, slippa spendera resten av mitt liv inuti den här konservburken?
Move up to zero-g so i don't have to spend the rest of my life trapped inside this tin can?
Hon är den mest fantastiska flickan jag någonsin mött i mitt liv och jag vill spendera resten av mitt liv med henne.
She is the most amazing girl i have ever met in my life and i want to spend the rest of my life with her.
Det är som om att spindlarna delar med sig av en gammal hemlighet med mig och det är därför jag kommer spendera resten av mitt liv med att studera spindelsilke.
It's like the spiders are sharing an ancient secret with me, and that's why I'm going to spend the rest of my life studying spider silk.
Du skulle föredrar jag spenderar resten av mitt liv huddled i en filt i soffan, med huvudet på axeln.
You would prefer i spend the rest of my life huddled in a blanket on the sofa, with my head on your shoulder.
Om du inte är försiktig, så kanske jag spenderar resten av mitt liv i din soffa.
If you're not careful, i might just spend the rest of my life on your couch.

Results: 22, Time: 0.0346

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Spendera resten av mitt liv" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More