VAD NÄSTA STEG BLIR IN ENGLISH

What does vad nästa steg blir mean in Swedish

Results: 798, Time: 0.0447

Examples of using Vad Nästa Steg Blir in a sentence and their translations

Då vet vi vad nästa steg blir.
SPEAKS IN ENGLISH the next steps are clear.
Han listar ut vad nästa steg blir.
He will figure out what our next move will be.
Jag kommer igen i morgon bitti. ska träffa dem, följa med henne. se vad nästa steg blir.
I will come back in the morning, meet them, go with her, see what's the next step.
Jag vet inte vad nästa steg blir, men... om det går bra för er så stannar jag här ett tag.
So... anyway, i don't know what my next step's gonna be but... i thought, if it's all right with you, i could stick around here for a while.

I värmland har vi mer att göra inom rakel, nu inväntar vi resultaten från torsby kommun för att se vad nästa steg blir, säger torbjörn ryman.
In värmland, we still have more rakel tasks ahead of us and we are now awaiting the results from the municipality of torsby to see what the next step will be.".
Jag undrar vad nästa steg i denna situation blir…Jag tror faktiskt på att kunden inte alltid har rätt, men i
I am wondering what step the situation takes next…I do happen to believe that the customer is not always right, but in all the texts
Vad bör nästa steg bli?
What should our next step be?
I byn skall vi möta en didi(syster, kamrat) som vet vad nästa steg på färden skall bli.
In the village we are going to meet a didi(Sister, Comrade) who knows what the next step of the journey will be.
När vi har begrundat detta så står det klart för oss vad nästa steg i teds utveckling måste bli.
And so, as we have thought about this, you know, it's become clear to us what the next stage of TED's evolution has to be.
Vad blir nästa steg?
What's the next step?
Vad blir nästa steg?
What's the next step here?
Vad blir nästa steg?
It's me. What's my next move?
Vad blir nästa steg för kommissionen?
What are the next steps for the Commission?
Vad blir nästa steg, va?
What's next, huh? What's next?
Vad blir nästa steg, då?
So what's the next move, ace?
Vad blir nästa steg, Jerry?
So, what's the next step here, Jerry?
Okej. vad blir nästa steg?
Okay, what's the next step?
Vad blir nästa steg för investeringsplanen?
What are the next steps for the investment Plan?
Vad blir nästa steg för oss?
What's next for us?
Strategiskt partnerskap EU-Ryssland: vad blir nästa steg?
The strategic partnership EU/Russia: what are the next steps?
Vad blir nästa steg när det gäller förvaltningsfonden?
What are the next steps for this trust fund to be established?
Statsåklagaren, vad blirnästa steg?
Mr. attorney general, what would be the next step?
Så... vad blir vårt nästa steg?
So, what's our next move?
Strategiskt partnerskap EU-Ryssland: vad blir nästa steg– REX.
Eu-russia strategic partnership: the next steps- REX.
Vad blir nästa steg, undrade ni flera gånger.
What are the next stages, you asked several times?
Ni inviger er första butik. vad blir nästa steg?
Just opened its first store, which is the next step?
Vad blirnästa steg efter er debatt?
What is the next step now after your debate?
Vad blir nästa steg om något har gått snett? 1.
What will be the next step if something has failed? 1.
Det är jag, vad blir mitt nästa steg?
BISHOP(over recorder): It's me. What's my next move?
Hur är läget just nu och vad blir nästa steg i Acta?
What is the state of play and the next steps in ACTA?

Results: 798, Time: 0.0447

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Vad nästa steg blir" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More