VI I TJÄNST IN ENGLISH

What does vi i tjänst mean in Swedish

Results: 7445, Time: 0.0476

vi i
we in (2646) us in (109) in our (69) we at (51) we of (15)

Examples of using Vi I Tjänst in a sentence and their translations

Är inte vi i tjänst?
I thought we were on duty.
Är vi i tjänst eller inte?
Sarge, are we on duty or off?-Off.
Tekniskt sätt är vi i tjänst fortfarande så tror du att det skulle vara okej att dela en flaska vin?
So, even though, technically, we are on duty, do you think it would be all right to share a bottle of wine?
Vi är i tjänst.
We are called to duty, lady.

Vi är i tjänst.
We're supposed to be on duty.
Är vi fortfarande i tjänst?
Are we still on the clock?
Vi är i tjänst, vi måste åka.
Well, we're on duty. We would better go now, bye.
Vi var inte i tjänst.
We were off duty.
Vi är i tjänst, minns du?
We're on duty, remember?
Vi är alltid i tjänst.
Well, we're always on the job.
Nej tack, vi är i tjänst.
No thanks we're on duty.
Vi är här i tjänst, officer.
We're on the clock, officer.
Men om det händer nåt så träder vi omedelbart i tjänst.
But if something happens, as we enter immediately into service.
Vi är i tjänst, men det vore ohövligt att vägra.
We're on duty, but it would be rude to refuse.
Han bad mig skriva om det när vi var i tjänst.
He had me redraft it while we were serving together over in kandahar.
Vi är inte i tjänst, jag bor här.
We're off duty, sir.
Ja, du förstår, vi centaurer är alltid i tjänst.
Well, you see, we centauri are always on duty.
Jag vet inte om vi kan låta dig återvända i tjänst.
I do not know if we can let you return to service.
Men vi kan inte låta er gå i tjänst hos maximilian.
But we cannot permit you to serve with maximilian.
Inte för att springa så fort vi ätit klart, men vi är i tjänst.
Not that we want to eat and run but, we are on duty.
Vi är i kungens tjänst.
We are both in the service of his majesty the king.
Vi talar om ansvarslöshet i offentlig tjänst.
Okay? we're talking about irresponsibility in public office.
På blå stoft tjänst i dag har vi, eh.
On blue dust duty today we have.
Under vår vistelse i augusti upplevde vi inget bröd tjänst.
During our stay in august we experienced no bread service.
Du gjorde oss en tjänst, i gengäld har vi gjort dig en tjänst.
You did us a favor, and in turn, we did you a favor.
Om vi inte har dessa två ingredienser i vår prästerliga tjänst, i ande och sanning, kommer vår tjänst att dö.
If we do not have both of these ingredients in our priestly ministry in spirit and in truth, our ministry will die.
Vårt existensberättigande är att vi tar fram forskning i folkets tjänst.
We exist to develop research in the service of the people.
Kontakta oss i tjänsten e-identifiering identifierar nordea kunden i stället för dig identifieringsuppgifterna som förmedlas via tjänsten kan även användas som en del av en elektronisk underskrift om kunden som identifierar sig och tjänsteleverantören avtalar om det.
Contact us in the e-identification service nordea identifies a customer on your behalf the identification data transmitted in the service can also be used to form an electronic signature if the customer identifying him-/herself and the service provider so agree.
Tyvärr, men vi är i tjänst.
Well, I'm sorry, but we're on duty now.
Vi har ingen präst i tjänst i kväll.
We don't have a chaplain on tonight.

Results: 7445, Time: 0.0476

WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


"Vi i tjänst" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More