VI TÄNKER INTE ÄNDRA IN ENGLISH

What does vi tänker inte ändra mean in Swedish

S Synonyms

Results: 7553, Time: 0.0591

Examples of using Vi Tänker Inte Ändra in a sentence and their translations

Vi tänker inte ändra på det nu.
We're not gonna change now, captain.
Och jag ska säga er en annan sak, detta är showen och vi tänker inte ändra nå't!
And i will tell you something else: this is the show, and we're not gonna change it. Right?
Jag tänker inte ändra min röst.
I'm not changing my vote.
Jag tänker inte ändra på mitt sätt att leva.
I ain't gonna change the way i live.

De amerikanska myndigheterna tänker inte ändra sin inställning före valet.
The US administration is not going to change its position before the election.
Vi tänker inte tröttna, vi tänker inte vackla, vi tänker inte misslyckas.
We will not tire, we will not falter, and we will not fail.
Vi kan inte ändra fakta, och det är därför som det är viktigt att tänka på framtiden, i synnerhet på utvecklingsländernas framtid.
We cannot change the facts, and that is why it is important to look to the future, particularly that of the developing countries.
Vi kan inte ändra eller gå tillbaka på den vägen vi har gått i livet. han förmanade till att tänka sig noga om och ta lärdom av det som kan bli bättre. paulus är ett gott exempel
We cannot change or go back on the path we have chosen in our life. kåre exhorted us to reflect on what we have done and learn how to do things better. paul is a good example
Du tänker inte alls ändra på blandningen, va?
You're not planning on changing the formula, are you, huh? You're not.
Ja, men kort efter att jag ringde dig försökte vivår CEO att tänka över saken igen men han ville inte ändra sitt beslut.
We attempted to revisit the issue with our CEO, but we attempted to revisit the issue with our CEO, but we couldn't get him to reconsider his decision.
Jag tänker inte ändra mig.
I'm not going to change my mind.
Jag tänker inte ändra mig.
I'm not gonna change my mind, claire.
Jag tänker inte ändra mig.
I will not change my mind.
Jag tänker inte ändra mig.
I'm not gonna be able to walk it back.
Hon tänker inte ändra sig.
I tried. There's no changing her mind.
Men jag tänker inte ändra mig.
But I'm not gonna change my mind.
Jag tänker inte ändra mig.
I will take no options off the table.
Men jag tänker inte ändra mig.
Um... I'm not going to change my mind.
Så du tänker inte ändra dig?
So you're not gonna change your mind?
Jag tänker inte ändra ett enda ord.
I'm not changing a word.
Du tänker inte ändra dig och ta en vända till?
Sure you won't change your mind and take another run at them?
Jag tänker inte försöka ändra på det.
I'm not gonna pursue it.
Du tänker inte försöka få mig att ändra mig?
You're not going to try and change my mind?
Vi ber dock att du agerar ansvarsfullt och tänker på följande när du utreder eller anmäler eventuella problem: försök inte att öppna eller ändra några av ASUS tjänster, system, produkter eller mjukvaruprogram utan tillåtelse.
However, we kindly request that you act responsibly and bear in mind the following when investigating or reporting any issues: do not attempt to access or modify any ASUS services, systems, products or software without authorization.
Jean-hervé förklarar: ”vi började ändra vårt sätt att tänka. vi sa till varandra:'Vad skulle hända i framtiden om, istället för att försöka varje år göra vad vi gjorde förra året, vi inte bry oss om det?
Jean-hervé explains:“We began to reverse our way of thinking, and we said to each other,‘what would happen in the future if, instead of trying to reproduce what we did last year, we don't care?
Med sju debianböcker på tre språk redan i tryck är det tydligt att vi har nått en punkt när en debianbok inte är en så stor händelse. det är intressantare att tänka på hur en ”dummies”-bok med debian på omslaget kan komma att ändra vår användarbas.
With 7 debian books already in print, in 3 languages, it's clear we have reached the point where another debian book is no big deal. It's more interesting to consider how a"Dummies" book with debian on the cover may change our userbase.
Ni har lite udda sättning med en bas, gitarr, trummor och saxofon?Ni har inte tänkt på att ta med en gitarrist till? -ja och nej, jag skulle vilja ha en till men det är en kille till i vanen och utrustning och vi har gjort detta i år nu så varför ändra nu.
You have a little bit different lineup with bass, guitar, drums and a saxophone, you have never thought of taking a guitarplayer more?-Yes and no i would like to add one but its another guy in the van more equipment and well we have been doing it like this for years so why change now.
Kanske är poesins roll att ändravårt konventionella sätt att tänka och leta reda på de dimensioner i oss själva som de kommersiella krafterna inte gillar riktigt.
Maybe poetry's role is to change our conventional modes of thought and search for dimensions within us that the commercial forces don't really like.
Vi kan inte föreställa oss en union som är instängd bakom snäva gränser; vi kan inte tänka oss EU som en maskin– om än en effektiv sådan– som styrs av en byråkrati som hela tiden ändrar reglerna.
We cannot think of a union shut in tightly within its borders; we cannot think of europe as a machine – albeit an efficient one – run by a bureaucracy that keeps changing the rules.
Jag tänker inte på tidpunkten fem minuter i midnatt, utan det historiska ögonblick då vi nådde denna solida överenskommelse och lyckades ändra förslaget.
I am not referring to the time of five minutes to midnight, but to the historic moment in which we reached this sound agreement and were able to modify the proposal.

Results: 7553, Time: 0.0591

SEE ALSO

See also


WORD BY WORD TRANSLATION

Word by word translation


SYNONYMS

S Synonyms of "vi tänker inte ändra"


"Vi tänker inte ändra" in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Swedish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Swedish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More