BU TÜR ŞEYLER IN ENGLISH

Translation of Bu tür şeyler in English

Results: 400, Time: 0.1437

Examples of using Bu tür şeyler in a sentence and their translations

Senin yaşında insanların bu tür şeyler yaptığını bilmiyordum.
I didn't know people of your age did that kind of thing.
Bu tür şeyler.
Bu tür şeyler normalde bulaşıcı değildir.
That kind of thing normally isn't contagious.
Bu tür şeyler bende yok.
I don't have that kind of stuff in me.
Bu tür şeyler genellikle kalıtsaldır.
That sort of thing is often hereditary.
Bu tür şeyler benim salonumun dışında kalmalı.
That kind of thing got to stay outside my gym.
Sadece bu tür şeyler yapın ve yaparken eğlenin.
Just do that kind of stuff and have fun with it.
Kadınlar bu tür şeyler duymak isterler.
Women love to hear that sort of thing.
Bu tür şeyler.
That kind of thing.
Bak bu tür şeyler benim için daha küçükken başladı.
This stuff started for me when I was in pee wee.
Bu tür şeyler şu anda oluyor.
This stuff is happening right now.
Onlar bu tür şeyler yiyin.
They eat that sort of stuff.
Bu tür şeyler arayın.
Look for that kind of stuff.
Ben bu tür şeyler yapmıyorum.
I don't do that kind of thing.
Aslında… Bu tür şeyler yapan insanları severim.
In fact I like people who do that sort of thing.
Demek istediğim, bu tür şeyler yeni okuyucuların çekincesini artırabilir.
I mean, something like that, for a new reader, could really set'em back.
Genellikle bu tür şeyler yapmayız.
We don't usually do that kind of thing.
Yani bu tür şeyler, herkesin başına gelir, değil mi?
I mean, this stuff happens to everybody, right?
Lütfen, bu tür şeyler yapmamalısınız.
Please, you shouldn't do that sort of thing.
Aile içi şiddet, bar kavgaları. Bu tür şeyler.
Domestic abuse, bar fights, that sort of stuff.
Ben bu tür şeyler yapmam.
I do that kind of stuff.
Bu tür şeyler.
That sort of thing.
Üretme, bu tür şeyler.
To produce, this type of things.
Bu tür şeyler ne yapar bilir misin?
You Know what that kind of stuff is doing?
Okula bu tür şeyler getiren çocukları hiç anlayamamışımdır.
I never understood the kids who would bring this stuff to school.
Ama ona kekler götürmek, bu tür şeyler size karşı kullanılabilir.
But bringing her muffins, that kind of thing can be used against you.
Bu tür şeyler hep olurdu.
That sort of thing always happened.
Bu tür şeyler beni zerre korkutamaz.
That kind of stuff doesn't scare me in the slightest.
İnsanlar bu tür şeyler için tonla para ödüyor.
People are paying a lot for this stuff.
Bu tür şeyler bildiğini sandıklarını sorgulamanı gerektiriyor.
Something like this makes you question everything you thought you knew.

Results: 400, Time: 0.1437

See also


bu tür şeyler sadece
that stuff only this kind of thing only these things only
bu tür şeyler konusunda
about that kind of thing
bu tür şeyler duymak
to hear that sort of thing to hear this kind of thing
bu tür şeyler yazmak
to write these kinds of things
tüm bu tür şeyler
all that kind of stuff all these sorts of things all those kinds of things
işte bu tür şeyler
that kind of thing
ben bu tür şeyler yapmam
i do that kind of stuff i don't do not do that kind of thing
ne tür şeyler yapıyorsun
what kind of things do you do what sort of thing do you do what kind of stuff do you do
ne tür şeyler yaparsınız
what kinds of things do you do what sort of things do you do
bu tür şeyler hep olur
these… these things do happen this stuff happens all the time
hiç bu tür şeyler yapmadığını
you haven't done this sort of things
bu tür şeyler yaparak
doing that sort of thing doing this kind of thing
bu tür şeyler yapıyor
do this sort of thing he does things like this
tür şeyler yapıyorsunuz
sort of things do you do like to do kind of things do
tür şeyler yok
don't have that kind of stuff no such thing

Word by word translation


bu
- this that it
tür
- kind sort species type such
şeyler
- things stuff are shit do
TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More