BULMAMA YARDIM ET IN ENGLISH

Translation of Bulmama yardım et in English

Results: 149, Time: 0.0889

Examples of using Bulmama yardım et in a sentence and their translations

Küreği bulmama yardım et.
Help me get the shovels.
Lütfen L. Sondheimı bulmama yardım et sonra gidebilirsin, tamam mı?
Please just help me find I. Sondheim then you can go,
Tanrım tabancamı bulmama yardım et.
God, help me find the gun.
Sevgiyi seç ve oğlumu bulmama yardım et.
Choose love and help me get my son back.
İşin doğru yapıImasını istiyorsan, kanıt bulmama yardım et.
If you want it done right, then help me get the proof.
Çelik kutuyu bulmama yardım et.
Help me find the steel box.
Kanayan yerleri bulmama yardım et.
Help me find the bleeders.
Bu adamı bulmama yardım et.
Help me find this guy.
Jimmyyi bulmama yardım et yeter.
Just help me find Jimmy.
Lütfen çıkışı bulmama yardım et.
Please just help me find the exit.
Kızımı bulmama yardım et sadece.
Just help me find my daughter.
Lütfen, kızımı bulmama yardım et, Mikayla.
Please, just help me find my daughter, Mikayla.
Ivan, kardeşim Jackyi bulmama yardım et.
Ivan, help me find me brother Jacky.
İlk doğan oğlumu bulmama yardım et.
Help me find my firstborn son.
Oynamayı kes ve gölgemi bulmama yardım et.
Stop playing and help me find my shadow.
Gel, anahtarı bulmama yardım et.
Come on, help me find the key.
İlk doğan çocuğumu bulmama yardım et.
Help me find my firstborn son.
Lütfen, sadece onu bulmama yardım et.
Please, just… help me find him.
Yüce Tanrım Jensi bulmama yardım et.
Dear God, help me find Jens.
Shane, Küçük Ayıyı bulmama yardım et.
Shane, help me find the Little Dipper.
Çeneni kapat da saklayacak bir yer bulmama yardım et.
Just shut up and help me find a spot to hide it.
Gel, bir şey bulmama yardım et.
Come help me find something.
O zaman Maddy Franksı bulmama yardım et.
THEN HELP ME FIND MADDY FRANKS.
İş bulmama yardım et ki, Carla ile sonsuza dek birlikte olabilelim.
Help me… Help me find a job so that I can be with Carla forever.
Onu bulmama yardım et.
Help me find it.
Bulmama yardım et.
Help me track her down.
Şimdi bulmama yardım et!
Just help me find her!
Canım, bulmama yardım et.
Beloved, please help me find it.
Anahtarlarımı bulmama yardım et.
Help me find my keys.

Results: 149, Time: 0.0889

Word by word translation


S Synonyms of Bulmama yardım et


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More