DIKKATLI BIR ŞEKILDE IN ENGLISH

Translation of Dikkatli bir şekilde in English

Results: 138, Time: 0.0851

Examples of using Dikkatli bir şekilde in a sentence and their translations

Grafik ilginçti, ancak dikkatli bir şekilde değerlendirmeniz gerekir.
The graph was interesting, although you need to consider it carefully.
Şimdi dikkatli bir şekilde enzisyonu, ön ve yan kompartımana doğru uzat.
Now, carefully extend the incision through the deep fascia of the anterior
Tom dikkatli bir şekilde taşındı.
Tom moved cautiously.
Çok çok dikkatli bir şekilde ölçerler.
They measure very, very carefully.
Dikkatli bir şekilde ormancı yetim geyik yavrusuna yanaştı.
Cautiously the forest ranger approaches the abandoned baby animal.
Ve dikkatli bir şekilde hatalarından ders aldı.
And he learned meticulously from his mistakes.
Beni çok dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum.
I want you to listen to me very carefully.
Hintli atıcılar çok dikkatli bir şekilde atmaları gerekiyor, çünkü bu çok önemli.
India's bowlers are bowling cautiously because this win is very crucial to them.
Yavaş ve dikkatli bir şekilde mi?
In that slow and careful way of yours?
Sanıklar çok dikkatli bir şekilde seçildiler.
The defendants were carefully selected.
Bu partiyi çok dikkatli bir şekilde takip ediyor olacağım… Twitterdan.
I'm going to be following this party very carefully… on Twitter.
Yavaş ve dikkatli bir şekilde.
In my slow and careful way.
Önce dikkatli bir şekilde anakarttan bluetooth radyoyu sökmen gerek.
First, carefully… remove the Bluetooth radio from the motherboard.
Çok dikkatli bir şekilde çiğnemelisin.
You must chew carefully.
Aşçı yemek tarifini dikkatli bir şekilde okudu.
The cook carefully read the recipe.
Son sayfaya dikkatli bir şekilde bak.
Look carefully at the last page.
Sonra dikkatli bir şekilde bu yeri inşa etti.
Then carefully he built this place.
O çok dikkatli bir şekilde yürüdü.
She walked very carefully.
İnsanlık çok dikkatli bir şekilde yönetilmeli.
Humanity must be carefully governed.
Tom tişörtünü dikkatli bir şekilde katladı.
Tom folded his T-shirt carefully.
Beni dikkatli bir şekilde dinlemeni istiyorum.
I need you to listen to me carefully.
Tom durumu dikkatli bir şekilde değerlendirdi.
Tom considered the situation carefully.
Talimatlarımı dikkatli bir şekilde dinle.
Listen carefully to my instructions.
Bugünlerde gerçekten de çok dikkatli bir şekilde yürüyorsun.
You're walking really carefully these days.
Yalnızca sandıkları açın, çok dikkatli bir şekilde.
Just open the crates, very carefully.
Knave tek ayak, çok dikkatli bir şekilde yaptı.
The Knave did so, very carefully, with one foot.
Yapmanız gereken şey, kasetleri çok dikkatli bir şekilde incelemek.
All you have to do is very carefully look at the tapes.
Koordine olmalı ve bunu dikkatli bir şekilde yapmalıyız.
We have to coordinate, and do it carefully.
Petrolün geri kalanı dikkatli bir şekilde depolarda muhafaza ediliyor.
WE WILL CAREFULLY CONSERVE THE REMAINING SUPPLIES OF PETROL IN THE DEPOT.
Beni çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerek.
I NEED YOU TO LISTEN TO ME VERY CAREFULLY.

Results: 138, Time: 0.0851

Word by word translation


dikkatli
- careful watch cautious closely attentive
bir
- one it's just once uh
şekilde
- way how like that can somehow

S Synonyms of Dikkatli bir şekilde


Dikkatli bir şekilde in different Languages


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More