KÖTÜ BIR ZAMAN IN ENGLISH

Translation of Kötü bir zaman in English

Results: 448, Time: 0.067

Examples of using Kötü bir zaman in a sentence and their translations

Ne için kötü bir zaman?
Bad time for what?
Tatil için kötü bir zaman. Kasırga nedeni ile burada sıkıştın.
We're stuck with a typhoon today, pretty bad timing for a holiday.
Kötü bir zaman, Rose.
Bad time, Rose.
Patron, kötü bir zaman olduğunun farkındayım ama önemli bir durum söz konusu.
Boss, I know it's bad timing, but this is important.
Şiir için kötü bir zaman.
Bad time for poetry.
Kötü bir zaman, Mattie.
Bad time, Mattie.
Belki bu kötü bir zaman ama sormam gerek.
This… may be bad timing, but I gotta ask.
Bu gerçekten kötü bir zaman.
This is a really bad time.
Sanırım ikimiz için de kötü bir zaman.
I guess it's bad timing for both of us.
Daniel, bu gerçekten kötü bir zaman.
Daniel, this is a really bad time.
Çünkü su an benim için kötü bir zaman.
Cause this is real bad timing right now for me.
Kendini kilitletmek için gerçekten kötü bir zaman seçtin.
You picked a really bad time to get yourself locked up.
Kötü bir zaman olduğunu biliyorum, sizin için bir eğlence olmadığının farkındayım.
I know these are bad times; it's not fun for you people.
Bu kötü bir zaman.
THIS IS A BAD TIME.
Merhaba. Kötü bir zaman mı?
Hey. this a bad time?
Hayır, kötü bir zaman değil.
No. No, it's not a bad time.
Umarım kötü bir zaman değildir.
Hope it's not a bad time.
Hayır, kötü bir zaman değil.
No, it's not a bad time.
Şimdi kötü bir zaman.
Now's a bad time.
Umarım bu kötü bir zaman değildir.
I hope this isn't a bad time.
Biliyorum bu kötü bir zaman.
I know this is a bad time.
Belki bu kötü bir zaman.
Maybe this is a bad time.
Kötü bir zaman olduğunu da söyleme.
And don't say it's a bad time.
Daha kötü bir zaman seçemezdiniz.
You could not have chosen a worse time.
Bundan kötü bir zaman olamazdı, Neelix.
This couldn't be a worse time, Neelix.
Bu sadece kötü bir zaman.
Just the wrong time.
Üzgünüm. Bunun kötü bir zaman olduğunun farkındayım.
I'm sorry, I know this is a terrible time.
Sizin için çok kötü bir zaman olmalı.
This must be a terrible time for you.
Bunun kötü bir zaman olduğunu biliyorum.
I know this is a terrible time.
Çok kötü bir zaman geçiriyor.
He's having a terrible time.

Results: 448, Time: 0.067

Word by word translation


kötü
- bad evil terrible badly awful
bir
- one it's just once uh
zaman
- time when then well long

S Synonyms of "kötü bir zaman"


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

Turkish - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

English - Turkish

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More